regiss

 

fb group foll

กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประจำวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เป็นการนำกระดาษมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟอย่าง่าย

ที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ น้องๆ สามารถมาร่วมกิจกรรมสนุกๆกับเราได้ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

62

63

64

65

66

67

68

69

70