regiss

 

fb group foll

อาจารย์ศิลปชัย นิลกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดย นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

54

55

56

57

58

logo2

logo3