regiss

 

fb group foll

นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

logo2

logo3