regiss

 

fb group foll

เทศบาลเมือง มส.เยี่ยมชมอาคารสถานที่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมอาคารสถานที่เพื่อเตรียมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา นำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน

logo2

logo3