regiss

 

fb group foll

กลุ่มนักแสดง ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนพยาบาล กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องประดับ จากดอยไตแลง กว่า 50 ราย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ก่อนเปิดการชุดการแสดงในงานวันแรงงาน ค่ำนี้ ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน

logo2

logo3