regiss

 

fb group foll

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จากอำเภอเมือง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอขุนยวม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดยอาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา รองผู้อำนวยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

logo2

logo3