regiss

 

fb group foll

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายสุเทพ นุชทรวง รองผู้...อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.โยธิน บุญเฉลย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรม และพื้นที่การให้บริการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

 

logo2

logo3