regiss

 

fb group foll

โรงเรียนบ้านเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้อง ห้องReading Room ,ห้องKids Room และห้องStudio Room เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา กล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบ
ภายหลังการเยี่ยมชม นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี ณ ลานหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

92

93

93

94

95

96

97

98

98

92

93

99

100

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

logo2

logo3