regiss

 

fb group foll

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ห้องเรียนบ้านห้วยฮี้) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้องGoodnet ,ห้องE-tech&Library ,ห้องReading Room และห้องKids Room เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

logo2

logo3