regiss

 

fb group foll

พันตำรวจโท วุฒิพงษ์ จีนอิ่ม สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. (แม่ฮ่องสอน) พร้อมข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ TO เยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

logo2

logo3