regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมและสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการประเมินผลแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.จรูญ คำนวนตา ประธานมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา นำเสนอผลการดำเนินงานและการเยี่ยมชม เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

100

 

105

 

106

109

108

111

112

116

103

101

102

104

107

110

113

114

115

logo2

logo3