regiss

 

fb group foll

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การให้บริการและผลการดำเนินงานของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

53

54

55

56

57

58

59

60

logo2

logo3