regiss

 

fb group foll

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

1

2

3

5

6

4

logo2

logo3