regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำเยี่ยมชมโดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา วันที่ 5 ธันวาคม 2561

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

logo2

logo3