regiss

 

fb group foll

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่องเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จำนวน 60 คน โดยมี อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นผู้นำเยี่ยมชม กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีวาดตัวการ์ตูนตามนิทาน ณ ห้องเด็ก, นักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสีขาว ณ ห้อง Training

112

113

114

115

117

119

121

124

131

134

135

136

137

138

logo2

logo3