regiss

 

fb group foll

คณะบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดย นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายโยธิน บุญเฉลย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

1 2

1 1

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

 

logo2

logo3