regiss

 

fb group foll

พบกันครั้งที่ 5 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน เพื่อเรียนรู้การใช้ User Journey และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการไปสัมภาษณ์ โดยมีพี่โค้ชทีมแม่ฮ่องสอนได้แก่ โค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาผ่านการทำ Workshop ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564

logo2

logo3