regiss

 

fb group foll

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 พบกันครั้งที่ 7 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน (น้องเนย น้องณิชา) เพื่อเรียนรู้การตั้งสมมุติฐานการเปลี่ยนแปลงแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลง ตามหัวข้อที่ทีม NonZ สนใจ โดยมีโค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาในการทำ Workshop

logo2

logo3