regiss

 

fb group foll

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้ามาแนะนำตัวเพื่อจะเข้ามาฝึกสอนโปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch) โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หากท่านใดสนใจอยากเรียน โปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch) สามารถรวมกลุ่มกันมาเรียนได้เลย ระหว่างวันที่ 12 ,13,19,20,21,24,25,26 กรกฏาคม 60

ติดต่อสอบถามโทร 053 – 613 450
FB:www.facebook.com/mhsICT
Fanpage : www.facebook.com/mhsictFanpage หรือค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
IDLine : mhsict

logo2

logo3