regiss

 

fb group foll

ร่วมชมนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมซึบซับเรื่องราวอันน่าประทับใจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 ธ.ค. 2560 ในเวลา 08.30 - 20.30 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

78

logo2

logo3