• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

 อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน (Maehongson Knowledge Park)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

อาคารหมอกใหม่ ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้างธนารคารกรุงศรีฯ)

เปิดบริการทุกวัน 08.30 - 21.00 น. โทร 053- 613450 โทรสารต่อ 105

Facebook : mhsictFanpage หรือค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน     Line : mhsict      webste : www.mhsict.org