โครงการและกิจกรรมพิเศษ

d759ee62875f5fb06431d1c306e0ee53.jpg

เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ หรืออุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับเครือข่าย TK Park กว่า 26 แห่ง

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ หรืออุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับเครือข่าย TK Park กว่า 26 แห่ง โดยมี นาย

08/05/2024

f5e38a57029909fe4ecf98e1ce797229.jpg

ICT Summer Course รู้ เรียน เล่น Back To School

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “ICT Summer Course รู้ เรียน เล่น Back To School " ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำหรับเด็กอายุ 8 ขวบ ขึ้นไป ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

02/05/2024

6e4a20da6aa8c2e6ba27ea237a6f326e.jpg

อบรมให้ความรู้ ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ สำหรับสามเณรภาคฤดูร้อน

ในวันที่ 10 - 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Training วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ ฯ

10/04/2024

faab2c6b3133ff1f787f49d11870c659.jpg

สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแนวคิด BCG & SDGs (สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร)

ขยายผลโครงการ Clean Air Heroes ในการอบรมขยายทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่า และส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเยาวชนศูนย์การเรียนบ้านในสอย กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านในสอย นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนสาขาการจัดการและเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ รวมกว่า 50 ราย ณ

20/03/2024

90b88f13f3fd7fab5283e648f7f7dcb2.jpg

ร่วมอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างคอนเทนต์ การคิดแคปชั่น การใช้งาน Generative AI

ตัวแทนบุคลากรศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวจันทร์หอม รัตนชัยรัมภา / นางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร และ นางสาววรนาถ คำชัยวงศ์ ร่วมอบรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างคอนเทนต์ การคิดแคปช

13/03/2024

1d71f4bf638c7e68ed5577e026930f1a.jpg

ร่วมงาน Youth Co:Lab National Dialogue 2024 เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park และ UNDP Thailand กรุงเทพมหานคร

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากร นำเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน Clean Air Heroes 2023 (ปี2) ออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร ทีม #NewChange นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากเปลือก

12/03/2024

9f589a7a20968b1e78f9087c2a54d8fd.jpg

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ในหัวข้อการจัดทำรายงานด้วย Microsoft Word การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine แก่นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ป

08/02/2024

ae8c7656f913382960f476a9db14201c.jpg

การสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs จังหวัดแม่ฮ่องสอน

UNDP จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้าร่วม 87 ราย ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมประกอบด้วย

06/02/2024

a5f32059364005b1153c897a7539e3d7.jpg

โครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)” ออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันรอบการตัดสิน ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร Clean Air Heroes รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล รวม 20,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. 3 ทีมเยาวชนทีมที่เข้าสู่รอบสุดท้าย

25/01/2024

5091fcdf88ff698930072882f0fbdad9.jpg

คณะนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โรงเรียนบ้านในสอย ร่วมกิจกรรม “วันเด็กสร้างสรรค์ อาชีพในฝัน” (เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เป็นการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก และเยาวชน ชุมชน ประชาชน ให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพ

22/01/2024

ea9ba04b36562983eb6ff5db4b391ce9.jpg

“วันเด็กสร้างสรรค์ อาชีพในฝัน” (เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “วันเด็กสร้างสรรค์ อาชีพในฝัน” (เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 วันที่ 19 - 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศู

20/01/2024

441438cc25fefca15e78f072fbd7cbd5.jpg

ICT ชวน Check-in อวยพรปีใหม่ รับของที่ระลึก

ธันวาคมนี้ แวะมา ICT ถ่ายรูป โพสต์ลง Facebook พร้อมแคปชั่นอวยพรปีใหม่ Check – in เลือก สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมติด #ICT2024 รับเลยของที่ระลึก

24/12/2023

f7b2c52ca72a718bcca47cf3ef756ab2.jpg

เข้าร่วมการอบรม Power UP II เพิ่มทักษะออนไลน์สู่ตลาดโลก

  เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรูแม่ฮ่องสอน และนางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรม Power UP II เพิ่มทักษะออนไลน์สู่ตลาดโลก ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับ

22/12/2023

902d2555c4f90ab1aea56626beaf2a9a.jpg

เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบบริการยืมหนังสือและสื่อผ่าน Postal Service (TK Delivery Service) ในห้องสมุดสาขาและคลังหนังสือกลาง (ข้ามสาขา)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดลองใช้งานระบบบริการยืมหนังสือและสื่อผ่าน Postal Service (TK Delivery Service) ในห้องสมุดสาขาและคลังหนังสือกลาง (ข้ามสาขา) เพื่อยกระดับพื้นที่

21/12/2023

b150ecca6192b701f2637659c66b3a7b.jpg

โครงการ Clean Air Heroes 2023 (ปี 2) ออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน ได้แก่ 1. ทีม ACC Nawamin ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้เพื่อลมหายใจ จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, 2. ทีม New Change ผลิตภัณฑ์ โคมไฟจากข้าวโพด จาก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรีย

19/12/2023

d60323890543df769c561f3fb151f74f.jpg

เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งาน TK Digital Platform และแอปพลิเคชัน MyTK เพื่อยกระดับพื้นที่บริการ, การบริการยืม - คืน สื่อการเรียนรู้ และการชำระธุรกรรมการเงินในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งาน TK Digital Platform และแอปพลิเคชัน MyTK เพื่อยกระดับพื้นที่บริก

18/12/2023

436e66cde8923aea85ee884f60635d5b.jpg

เข้าร่วมนําเสนอไอเดียนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ CLEAN AIR WITHOUT BORDER โครงการความร่วมมือไทย - ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รอบ PITCHING ผ่านระบบ Zoom

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวชุดา ไพศาล บุคลากรศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมนําเสนอไอเดียนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ CLEAN AIR WITHOUT BORDER โครงการความ

06/12/2023

642800158c3c8668003897a4bd372013.jpg

เข้าร่วมการอบรม CLEAN AIR WITHOUT BORDER Workshop โครงการความร่วมมือไทย - ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวชุดา ไพศาล บุคลากรศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมการอบรม CLEAN AIR WITHOUT BORDER Workshop โครงการความร่วมมือไทย - ลาว สร้างสรรค์นวัตกร

26/11/2023

95e4a80bb9eb0f5cd8022b6ce8914e7f.jpg

Workshop Online ผ่าน ระบบ zoom meeting ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ และเป็นการจับคู่ทีมไทย - ลาว เพื่อรร่วมกันวิเคราห์ปัญหา โดยใช้หลักการ Problem Tree

โครงการ Clean Air Heroes Without Border ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เป็นการทำ Workshop Online ผ่าน ระบบ zoom meeting ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ และเป็นการจับคู่ทีมไทย - ลาว เพื่อรร่วมกันวิเคราห์ปัญหา โดยใช้หลักการ Problem Tree สำหรับทีมแม่ฮ่องส

22/11/2023

5d065e83f43225fb38ced798c88d7f2f.jpg

เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ, นางสาวชุดา ไพศาล และนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบ

20/11/2023

3c3c2c8ec6af723caa58c60be913d7b1.jpg

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดรอบที่ 1 (Training) โครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)”

  การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดรอบที่ 1 (Training) โครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)” ออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร โดย UNDP Thailand ร่วมกับ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

16/11/2023

c112574266bd81d9a8c1b3206e06d52b.jpg

ร่วมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอนบริเวณทางเดินเลียบลำน้ำกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

บุคลากรศูนย์ ICTอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอนบริเวณทางเดินเลียบลำน้ำกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2566

15/11/2023

82e6945001a1dfef9dcfc33d095ca869.jpg

กิจกรรมครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศออนไลน์ และมอบหมายการรวบรวมนวัตกรรมชุมชน ผ่านระบบ zoom meeting โครงการ “Clean Air Heroes 2023 ปี 2”

กิจกรรมครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศออนไลน์ และมอบหมายการรวบรวมนวัตกรรมชุมชน ผ่านระบบ zoom meeting โครงการ “Clean Air Heroes 2023 ปี 2” สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร โดย UNDP Thailand ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเร

13/11/2023

2af55a60a06e3227aef739820ef00cc0.jpg

เข้าร่วมโครงการ “Clean Air Without Border” โครงการความร่วมมือ ไทย - ลาว

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวชุดา ไพศาล บุคลากรศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมโครงการ “Clean Air Without Border” โครงการความร่วมมือ ไทย - ลาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งจัดขึ

11/11/2023

9796735462238c6f253548b22af4a7ba.jpg

ร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน

บุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน โดยมี นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ ,นางสาววรนาถ คำชัยวงศ์ , นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และ นางสาววรญา แสงเจิดฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพ

08/11/2023

feac84ae2ea2955cc95c33337f15efa8.jpg

เข้าร่วมเวทีนำเสนอ นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเวทีนำเสนอ นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดงาน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 2 พฤศจ

02/11/2023

5c03c08b24997c85b0e25fc45cdc61f2.jpg

ICT ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา ปอยเหลินสิบเอ็ด ปี 2566

แม่ฮ่องสอน จัดขบวนแห่จองพารา (ปราสาทรับเสร็จพระพุทธเจ้า) เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อและแรงศรัทธาของชาวไทใหญ่ โดยมีขบวน นก โต และนางรำ ขบวนจองพารา จากสถาบันการศึกษา อาทิ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่

28/10/2023

7797d534af64111617213b16c896f5cc.jpg

จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์ Google แก่กลุ่มนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย และ นักเรียนออนไลน์จากประเทศเมียนมาร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์ Google แก่กลุ่มนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย และ นักเรียนออนไลน์จากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 40 คน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้

03/10/2023

3251192adad36f7f8be504b6b6aa533c.jpg

ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ที่จบหลักสูตรออนไลน์ของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ปีการศึกษา 2566

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตัวแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่อง

02/10/2023

4d8a14e37d05b01eccbc480cefec88f1.jpg

ประชาสัมพันธ์ แนะนำโครงการ Clean Air Heroes ปี 2 ออกแบบและสร้างสรรค์ “#ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร”

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ แนะนำโครงการ Clean Air Heroes ปี 2 ออกแบบและสร้างสรรค์ “#ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร” ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ ที่เยาวชนจัดทำขึ้

01/10/2023

e85405978d4e399cd07e60563c2f93c9.jpg

ร่วมจัดกิจกรรม บูธ UNDP Thailand ในงาน“มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรม บูธ UNDP Thailand ในงาน“มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในหัวข้อ “การใช้แนวกรอบแนวคิด SDGs เพื่อขับเคลื่

18/09/2023

8690d366e599846e0871f010969492cc.jpg

ร่วมงาน “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ” (Learning Fest Bangkok 2023)

าจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และนางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมงาน “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ” (Learning Fest Bangkok 2023) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายการเรี

14/09/2023

1dbaf96c7ffa140c2c81c46b994f7e98.jpg

ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน

บุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน โดยมี นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ ,นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ

31/08/2023

e2daa0b574960b03f2af6e92336fa83f.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณพื้นที่ลานหน้าโบสถ์คริสตจักรสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนาหัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร

23/08/2023

f03dabbebb8cc933d42626a5558fc612.jpg

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2566

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2566 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมวันที่ 16 สิงหาคม 2566

18/08/2023

d448e54bc6ceb0828eb4ac5bbf154fb2.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 “ ICT Summer Course Back To School "

สำหรับเด็กอายุ 6 - 15 ปี ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเด็ก การออมเงินสำหรับเด็ก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม BCG & SDGs และการ

12/05/2023

890535b065d1ff62fd7f56d67cc7b083.jpg

กิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ในหัวข้อ อะไรอยู่ในหมอก.... " ฝุ่นร้าย ฆาตกรเงียบ PM 2.5 "

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ในหัวข้อ อะไรอยู่ในหมอก.... " ฝุ่นร้าย ฆาตกรเงียบ PM 2.5 " เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 โดย

01/04/2023

8bf6d14a692ed39639b754cfeb6dd893.JPG

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

ภายใต้แนวคิด “รู้ เรียน เล่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่นี่แม่ฮ่องสอน เมืองแห่งการเรียนรู้” วันที่ 14 – 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/01/2023

4888a78609caa5b4cbaa9eaf73bb710c.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขัน E-sport RoV

ภายใต้กิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,000 บาท

11/01/2023

dd33366264e6663f8b4ddcb4d2399573.JPG

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565

27/12/2022

25e1177674d8b5bc74b456321c996647.JPG

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า)

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีทั้งหมด 13 ขบวน เป็นขบวนแห่จากชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ที่แห่ไปบนถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

08/10/2022

e4c37fac1b45dc6e82d97347f11f3083.JPG

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ“Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round)

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ“Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round)

20/09/2022

b2859241aee5199200825b7e6d1f6ac2.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง - คิด - พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565”

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง - คิด - พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 25

06/09/2022

8256bff06e04cecdbb8fac8280373d2f.JPG

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)

19/08/2022

51b805fbf450fba83ae67b15e97e0b02.JPG

การแข่งขันเกม E - sport (RoV)

การแข่งขันเกม E - sport (RoV) (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

19/08/2022

6595832879c60cb25471b485d910560c.JPG

"Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ"

การประกวดแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ในหัวข้อ "Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ" (มัธยมศึกษา - อุดมศึกษา รวมถึงเยาวชนนอกระบบการศึกษา)

19/08/2022

72f00d3d391fd4d7511bebac37dd5e04.JPG

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1 - ม.3)

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

19/08/2022

3790345385b2f39cb5f23d7e949b72ec.jpg

การแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 ด้วยโปรแกรม Paint 3D (ป.4 - ป.6)

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

18/08/2022

6fe70ea0c25c1aa39f26719f2f2a0286.jpg

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "SDGs คืออะไร สำคัญ และจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร" และ "SDGs นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่"

โดยคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)

18/08/2022

a512801b93f4eaec040c4538d37f8578.jpg

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สป.อว. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ การตระหนักและเห็นคุณค่าแก่เยาวชน ประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

18/08/2022

9818471fc18c2aaa9fbebdaf2195106c.JPG

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)

19/07/2022

e4627f5fe17ae500037f3c3b4850ab12.png

ร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน

ผ่านความร่วมมือกับพื้นที่การเรียนรู้ในท้องถิ่น ร่วมกับทีม UNDP ,สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

06/06/2022

4eddcb6d0a3a773ec62ff547bec36a86.jpg

รดน้ำ ดำหัว ขอพร นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ และทีมบุคลากรศูนย์

09/05/2022

aac2d55d6bdb5f660e044316a1396527.jpg

รดน้ำ ดำหัว ขอพร ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ และทีมบุคลากรศูนย์ เข้ารดน้ำ ดำหัว ขอพร อาจารย์สุเทพ นุชทรวง

02/05/2022

46463d3471e2ef6ee6349c18742266ce.jpg

นิเทศก์นักศึกษาฝึกงานวิทยลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 อาจารย์จากวิทยลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

29/04/2022

b5cdbfbefbfbf2376ae22a6c89f3004f.png

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “TK Web OPAC การใช้งานห้องสมุดออนไลน์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “TK Web OPAC การใช้งานห้องสมุดออนไลน์” เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 10.00 - 12.00 น. ทางระบบ Zoom Meeting ดูย้อนหลังได้ที่ คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ

08/01/2022

00ba9d06728c55212f47e3337463ab5e.png

อบรม TK Web Opac

บุคลากร ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรม TK Web Opac ร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 40 แห่ง

09/12/2021

8b70f4b1919724c59d72ccb4c134943d.jpg

ร่วมงานถวายจองพารา เทียนเหง ทีเหง จั๊กจ่า ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมงานถวายจองพารา เทียนเหง ทีเหง จั๊กจ่า ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเนื่องในวันออกพรรษา

19/10/2021

f99ad02f352f984d52a48354e1216850.jpg

กิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษา ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

13/10/2021

5b01e81250dd2ad1277042d3eece1589.jpg

นำเสนอโครงการ MHS TK DreamMakers 2564

โครงการดี ๆ ที่ TK Park ร่วมกับทีม School of Changmakers และเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ทั่วประเทศ โครงการที่ช่วยสร้างการเรียนรู้มากมายให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ เปิดมุมมองที่กว้าง ลึก และละเอียด ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ได้กล้าคิด กล้าทำ เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น เข้า

18/09/2021

b1badffae3855bfd1e2365f46044ca73.jpg

เชิญร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

16/09/2021

bdffa3a735db87beb9bab09450b91611.png

พบกันครั้งที่ 9 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 9 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามรูปแบบการนำเสนอกิจกรรม ในวันที่ 4 กันยายน 2564

04/09/2021

1b267b7dc71cf839f53d45586f651d4e.jpg

นิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดแสดงชุดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

30/08/2021

dcfe7a286d9135b5ce720c606a5c05e0.jpg

โรงเรียนพระปริยติธรรม เข้าชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

คณะครูและสามเณรโรงเรียนพระปริยติธรรม เข้าชมนิทรรศการในวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น. จำนวน 40 ราย ,เวลา 13.00 - 14.00 น. จำนวน 40 ราย

30/08/2021

03887ba0479396b87c3cdb5d5e37fb97.jpg

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม เข้าชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าชมนิทรรศการในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น

27/08/2021

243f24900791c5fd181f69fedae426b3.jpg

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม เข้าชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี

นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

26/08/2021

a83f06c3493c73361cbf5ce187cb0dc2.jpg

โรงเรียนต่างๆ เข้ามาชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 21 คน เข้าชมนิทรรศการเวลา 09.30 - 10.30 น. และ คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม

25/08/2021

5a4e92afc7753556dfd8b76bb2b5f934.jpg

โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู เข้ารับชมนิทรรศการ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 33 คน เข้ามาชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรมโครงการพระราชดำริ และวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน

24/08/2021

7ac93eb0dbd0ca9a06f695bb86e4c128.jpg

เชียงใหม่นิวส์ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ ของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

24/08/2021

66387a89bbb48f89f360fd704d3c6c14.jpg

สยามรัฐประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 64 เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

23/08/2021

56f6ec53796b93a485e14deb2781ab10.jpg

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

23/08/2021

f53f387ef46e05f468cbdd1db7f01706.jpg

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สป.อว. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักและความเห็นสำคัญของวิทยาศาสตร์

18/08/2021

3c607051f084b2a2b1d29aaa1b509e3b.png

พบกันครั้งที่ 8 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 8 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อเรียนรู้การแชร์ประสบการณ์ + ไอเดียผ่านการทำ AAR และหัวข้อการนำเสนอเพื่อนำไปหาแนวทางและวิธีการนำเสนอของทีม

07/08/2021

a53780252b8eb6a82e770ae1ea2ea3af.jpg

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อ ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน"

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อ "ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน"

05/08/2021

3714408e210fcaa8805459593b1acccc.png

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ สำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ + ไอเดีย

04/08/2021

73a576df1a483166c864f8da2f034f12.jpg

พบกันครั้งที่ 7 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 7 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน (น้องเนย น้องณิชา) เพื่อเรียนรู้การตั้งสมมุติฐานการเปลี่ยนแปลงแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลง ตามหัวข้อที่ทีม NonZ สนใจ โดยมีโค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาในการทำ Workshop

31/07/2021

ac1b86eafacca2c6499299e66ae6f3c6.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom

20/07/2021

57bc6498529b2cf5856bd5c475d597a2.jpg

อบรม U2T บ้านแม่อูคอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การชายสินค้าออนไลน์และการตลาดออนไลน์ โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สำหรับกลุ่มชุมชนบ้านแม่อูคอ

11/07/2021

6e67a0af0485e9f59dab452d424e5276.jpg

พบกันครั้งที่ 10 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พบกันครั้งที่ 10 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน (น้องเนย น้องณิชา น้องซาง) เพื่อติดตามรูปแบบการนำเสนอกิจกรรม ตามหัวข้อที่ทีม NonZ สนใจ โดยมีโค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษา

11/07/2021

110420f5ccf556d4bb406104fd3c673d.jpg

พบกันครั้งที่ 6 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 6 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน เพื่อเรียนรู้การพัฒนาไอเดีย โดยมีพี่โค้ชทีมแม่ฮ่องสอนได้แก่ โค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาผ่านการทำ Workshop ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

10/07/2021

2451215eb950342e6df9c0f5928633c5.jpg

พบกันครั้งที่ 5 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

พบกันครั้งที่ 5 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน เพื่อเรียนรู้การใช้ User Journey และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการไปสัมภาษณ์ โดยมีพี่โค้ชทีมแม่ฮ่องสอนได้แก่ โค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาผ่านการทำ Workshop ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564

26/06/2021

ffc8b91e83e2c4e2f05376182dbe939b.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ สำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมการแนะนำวิธีการทำ User Journey

19/06/2021

8e0a04a6368efbe8d7ce9e88b6c6ba5f.jpg

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผสานทีมงานและเยาวชน ร่วมโครงการ TK แจ้งเกิด

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผสานทีมงานและเยาวชน ร่วมโครงการ TK แจ้งเกิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชน

12/06/2021

e2ac70fd9c71b72f59b62f8442dd7325.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

9 มิถุนายน 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park ร่วม After Action Review กิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเตรียมทำกิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นี้

09/06/2021

29da5dbbcefa612d45e2948396544bc5.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

 2 มิถุนายน 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหาสำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมกระบวนการไปสัมภาษณ์ วิธีการ และการลำดับคำถามการสัมภาษณ์

02/06/2021

1b102661b2d4238c9a18197813220a0a.jpg

ทีม WayGreen มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หมิว

น้อง ๆ ทีม WayGreen มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หมิว การบ้าน Worksheet 3.1 - 3.2 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

28/05/2021

2a77fe88dd7ce10da460e4d9c73103b6.jpg

ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม โค้ชพี่หน่อย และโค้ชพี่หมิว

ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม โค้ชพี่หน่อย และโค้ชพี่หมิว การบ้าน Worksheet 3.1 - 3.2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

24/05/2021

7eda0b2904d2c034a4d8aafd9624849a.jpg

พบกันครั้งที่ 3 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom

พบกันครั้งที่ 3 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการเตรียมประเด็นสัมภาษณ์และเลือกกลุ่มเป้าหมาย ของทีม Nonz และ ทีม WayGreen

22/05/2021

5a5f05e189e948de5efa592779a28ec8.jpg

ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หน่อย

ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หน่อย การบ้าน Worksheet 1.1 - 1.2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

19/05/2021

688d12650330f7947ffe1cf0fcfcbd54.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหา ซักซ้อมกระบวนการเรียนรู้ สำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมกระบวนการเตรียมคำถามเพื่อนำไปสัมภาษณ์

18/05/2021

69116516ca8d69564d0671a264b7ea30.jpg

พบกันครั้งที่ 2 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom

พบกันครั้งที่ 2 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อเรียนรู้แนวทางการสำรวจความสนใจ การปรับประเด็นปัญหาที่สนใจของทีม Nonz และ ทีม WayGreen

08/05/2021

7f06bafff5d12e121aa70817d8bd9430.jpg

ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน ประชุมอัพเดตผ่านระบบ Zoom จัดเตรียมเนื้อหากระบวนการเรียนรู้

ก่อนอบรมให้น้องพี่โค้ชเองก็ต้องเรียนรู้ก่อน 5 พฤษภาคม 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน ประชุมอัพเดตผ่านระบบ Zoom จัดเตรียมเนื้อหากระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมการสำรวจ น้อง ๆ ต้องสำรวจอะไร สำรวจอย่างไร ลุยกัน

05/05/2021

b94e0e210aedfc7905904933cf0d76f0.jpg

ICT สัญจร ครั้งที่ 3 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้ ชุมชนบ้านในสอย

ICT สัญจร ครั้งที่ 3 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้ ชุมชนบ้านในสอย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT Knowledge Tour and Learning City ICT สัญจร ครั้งที่ 2 ภายใต้ กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ โครงการศูนย์พัฒน

24/03/2021

e328c4d14e79612b1145d14a70df1ed0.jpg

ICT สัญจร ครั้งที่ 2 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้

ICT สัญจร ครั้งที่ 2 สร้างสรรค์ พัฒนา แหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT Knowledge Tour and Learning City ICT สัญจร ครั้งที่ 2

23/03/2021

2885c8650f2d8befc3c542417b63ff87.jpg

จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT รุ่น 1

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT รุ่น 1 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

18/02/2021

67d15429cf25953f7b4b00575cc4ba0d.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT สัญจร

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ICT สัญจร ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25/01/2021

a33c0ba12faf1b47de3578d7278444a6.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ Merry Christmas and Happy Naw year

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ Merry Christmas and Happy Naw year 2021 ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

26/12/2020

de57aad938fe57aff049f15cb3a8e7f5.jpg

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (STEAM)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Fab Racers ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (STEAM) โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้และ FabLab Thailand ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่

23/12/2020

085fae0b9207ad6833a68c1c32ff5852.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบูธงาน Small World “โลกใบเล็กของเด็กดอย”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบูธงาน Small World “โลกใบเล็กของเด็กดอย” ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา

18/12/2020

4e172a1b34831c365db8f10d6f52c336.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมป้องกันโรคโควิด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมป้องกันโรคโควิด - 19 ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกคน "กดเจลล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าใช้พื้นที่" เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

03/08/2020

ac59115d5d2271a48e0458b95c87f187.jpg

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มอบหนังสือและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำร่องโครงการ "ส่งต่อ มอบรอยยิ้ม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"

 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มอบหนังสือและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำร่องโครงการ "ส่งต่อ มอบรอยยิ้ม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียน

07/03/2020

cccc046783c1158be9bd75b13946cc81.JPG

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้หนังสือสือสาระท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้หนังสือสือสาระท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องโตอ่อน สามฤดูในเมืองสามหมอก และเมือง

01/02/2020

96c08e7dc269cd9c05bcd3755cfb7495.jpg

 ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า)

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นขบวนแห่จากชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ไปบนถนนขุนลุมประพาส

22/10/2018

e0a9a791be56407f0363f3afb386b028.jpg

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ผู้ที่มีรายชื่อ สามารถเข้ามาติดต่อขอรับใบประกาศได้ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00

06/07/2018

c746480385673fa3771b65ea4fb7805b.jpg

ศูนย์ ICT ฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ดร.จรูญ คำนวณตา ประธานมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน ในเทศกาลวันสงกรานต์

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัว ดร.จรูญ คำนวณตา ประธานมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา

20/04/2018

06a18abd689d6ab1e451b9b2ecb954d3.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนร่วมหารือกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการวางแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุวัฒน์ สุวรรณโน และนางสาวพิมพาภรณ์ อุดมพันธุ์ เข้าเยี่ยมชมและร่วมพูดคุยกับอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เพื่อวางแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องส

04/04/2018

e9397bfe60c64642b5f58e0b5a83b837.jpg

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษบุคลากรศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

เพราะการเรียนรู้ไม่มีคำว่า "หยุดนิ่ง" บุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนจึงต้องพัฒนาศักยภาพด้วยการเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง...เตรียมพร้อมสำหรับผู้แสวงหาความรู้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ...อยากรู้ว่าเรา speak เป็นยังงัย...แวะมา say hi กับเรานะคะ..

02/04/2018

16d7a649ada8ceaad288c1204464bffc.jpg

ศูนย์ ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสารสนเทศชุมชนต้นแบบ ในโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดแก่ชุมชนตำบลห้วยผา

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสารสนเทศชุมชนต้นแบบ ในโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดแก่ชุมชนตำบลห้วยผา จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจ

27/03/2018

e9fe43c9b4feba93b2d57b8af4ba76d3.jpg

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน 19 ม.ค.61

อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

19/01/2018

f53179e7f3a32d255a9176d5bdb6d545.jpg

อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนขอเชิญชมนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9

ร่วมชมนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมซึบซับเรื่องราวอันน่าประทับใจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 ธ.ค. 2560 ในเวลา 08.30 - 20.30 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

28/12/2017

d33e6350eb82f5c4e9c64fb237526432.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) สำหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) สำหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park

09/12/2017

de21a46e841deabcfa8902fec61ec98b.jpg

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนชั้นปีที่ 1 เยียมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนชั้นปีที่ 1 เยียมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดเด็ก และห้องสมุดIT เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 หากโรงเรียนหรือสถาบันใดสนใจเยี่ยมชม ติดต่อขอเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -16.00 น.

19/11/2017

fa1d435dde192bc11c1a04232d475beb.jpg

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มอบป้ายศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ถั่วคั่วให้กับชุมชนบ้านผาบ่อง

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มอบป้ายศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ถั่วคั่วให้กับชุมชนบ้านผาบ่องและผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแผ่นสำหรับชุมชนบ้านปางหมู โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ช

17/11/2017

3fb6fbec79997aa4420483a74553e31f.jpg

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้ามาแนะนำตัวเพื่อจะเข้ามาฝึกสอนโปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้ามาแนะนำตัวเพื่อจะเข้ามาฝึกสอนโปรแกรมการเขียนเกมส์อย่างง่าย (Scratch) โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาค

11/07/2017

964253625b297708823373930bdb6996.jpg

ศูนย์พัฒนาทักษะและการรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน รับการอบรมการใช้งานเว็บและแอพลิเคชั่นสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิทัล 4 ภาษา

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและการรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน รับการอบรมการใช้งานเว็บและแอพลิเคชั่นสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิทัล 4 ภาษา เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดให้กับสถานประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการการจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเ

22/06/2017

f0a73f4c2164c4cfebab81fa820cbcde.jpg

ประชุมหารือเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยมี นายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ #mhsict #อุ

02/06/2017

bb824ca1061d4c6b51a1da3a8f277703.jpg

ประชุมเตียมงานพิธีเปิด อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะทำงานเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมงานพิธีเปิด ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 #mhsICT #MaehongsonPark #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน #แม่ฮ่องสอน

02/06/2017

fbe2dd6e517a1fe927e8d0060a893271.jpg

พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ที่อาคารหมอกใหม่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บ

02/06/2017

efa82a6e253daf08be9b1ed2eb63c306.jpg

ประชุมวิเคราะห์แผนและกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ประชุมวิเคราะห์แผนและกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนร่วมกับชุมชน เพื่อวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การจัดจำหน่าย ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาต่อยอด แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่ว

19/05/2017

21e7724a8809735768850b8e6b04dd55.jpg

ประชุมเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ประชุมเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย TK Park วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 #mhsict #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน #MaehongsonPark #Maehongson #แม่ฮ่องสอน

04/05/2017

5c01ed8b1d98ac36410cd09cff26af22.jpg

นิเทศนักศึกษาฝึกงานโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระราชอุปถัมภ์ฯ 5

อาจารย์จากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระราชอุปถัมภ์ฯ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหม

05/04/2017

028eaac47640c7e093cdcaea5ad5c7e8.jpg

นิเทศนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

29/03/2017

a4fc584afbdd39e496ea5988020b40a8.jpg

อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 #mshICT #MaehongsonPark #อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

22/03/2017

3d8ce522af62c5d5649ccdb01e7e5a46.jpg

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหา

28/02/2017

74440bfdf8a740f4ff095840b75d0cc5.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนไปสู่ระบบการสอนออนไลน์ด้วย E-learning

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนไปสู่ระบบการสอนออนไลน์ด้วย E-learning วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (MCC Moodle E-Learning) ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม Trai

23/01/2017

ff2e54347d70502ca7e4a6a66c3bde5d.jpg

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ได้

17/01/2017

7442e7cf4f53272093a717ebb472487e.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชุมแนะนำสื่อการเรียนการสอน E-Learning

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชุมแนะนำสื่อการเรียนการสอน E-Learning เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ตอบสนองต่อการเข้าถึงการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทั่วประเทศ ณ ห้อง Smart Room ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่ วันท

17/01/2017

0bfa5f8811ff4bbab6c320ef921e3960.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม Small world ประจำปี 2559

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม Small world ณ หนองจองคำ วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เชิญน้องๆร่วมกิจกรรมระบายสีคริสมาสตร์ บิงโกไอที รูบิคไอที ปั้นดินเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เล่นแท็บเล็ต และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

24/12/2016

e865fc30ea0728202df7650f496a5423.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ วันที่ 14 พฤศจิกายน 59 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

14/11/2016

886d8b22a80e81820ab37ae7e7780559.jpg

นักศึกษา วชช.มส และบุคลากร ศูนย์ ICT/อท.การเรียนรู้ มส. ร่วมกันจัดทำโบว์ดำเพื่อไว้อาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมมือร่วมใจจัดทำโบว์ดำเพื่อระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผอ.คมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

10/11/2016

0c77ce981e8642683f265321124a5175.jpg

ประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนโดยศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน หารือและรับฟังข้อคิดเห็นแนวทางการนำ Moodle มาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning จากอาจารย์มาเรีย วิทยาลัยแคสเปอร์ (Casper College) ณ ห้อง Smart Room ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3

02/11/2016

7c16884eb98c68f435f177c523a672f9.jpg

ทีมงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน/ICT แม่ฮ่องสอน และ TK Park ร่วมจัดเตรียมรูปเล่มหนังสือเพื่อให้บริการ

ทีมงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน/ICT แม่ฮ่องสอน และ TK Park ร่วมจัดเตรียมรูปเล่มหนังสือเพื่อให้บริการ ณ ห้อง Reading Park อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

27/10/2016

8698ddc9c5728b0d1d885d4cc53b747a.jpg

ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ สังค์สุข รองนายกเทศนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที

26/10/2016

6dee8cfc47216792bbad7167076dbfa7.jpg

กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้ความอนุเคราะห์ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ถางหญ้า และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

21/10/2016

a6af6ef9329dad4758fe4082dbbe66b4.jpg

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในโครงการ สมัชชา "สานพลังพลเมืองสร้างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในโครงการ สมัชชา "สานพลังพลเมืองสร้างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

21/10/2016

f04ab1f8d3eb24d5eccda1f44bf7abf9.jpg

มอบเสื้อแก่ผู้โชคดีในกิจกรรมแจกเสื้อดำไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแจกเสื้อ จำนวน 2 ตัว ซึ่งผู้โชคดีมารับไปแล้ว มอบเสื้อโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

15/10/2016

b8fbc2df6c477ae6c730d718444fc8b7.jpg

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2559

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559

12/10/2016

3be8d41ed03a65733145d7efed779529.jpg

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบป้ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนปฏิบัติราชการแทนอธิดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบป้ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ

07/10/2016

9ed95c0a4ec5201061b295136fd454b3.jpg

การมอบบรรจุภัณฑ์และป้ายโครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็ง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559

การมอบบรรจุภัณฑ์และป้ายโครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็ง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา อาจารย์สิร

06/10/2016

c4ca0935220b26a775965c88af3f6ae6.jpg

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตามวาระการประชุมดังนี้ 1.ด้านการปรับปรุงพื้นที่ 2.ด้านการกำหนดการให้บริการ 3.ด้านเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศม

05/10/2016

dd464c76b661e52441aa9930b486795f.jpg

คณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตรวจสอบระบบสถานีฐานเครือข่ายไร้สาย WIMAX

การลงพื้นที่ของคณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อสำรวจอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและตรวจสอบระบบสถานีฐานเครือข่ายไร้สาย WIMAX ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. นำคณะ

05/10/2016

cfc3b37ef787c57cd09b0dc451f9a5c8.jpg

สนับสนุนงบแก่ตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกวดนันทนาการ ครั้งที่ 18 ของจังหวัดภาคเหนือ

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบสำหรับชุดการแสดงให้กับตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะไปร่วมการแข่งขันประกวดนันทนาการ ครั้งที่ 18 ของจังหวัดภาคเหนือ ณ ที่การจัดงานประกวดการแข่งขันนันทนาการ

02/09/2016

565ee58e21ab6803fb73392771ada7b0.jpg

กิจกรรมแต่งสีวาดฝันอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมแต่งสีวาดฝันอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เริ่มกิจกรรมโดยน้องๆโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ลานหมอกใหม่

01/09/2016

55832a259d980bfa1f460f7da90833b2.jpg

โครงการอบรมด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ภายใต้ โครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม

18/08/2016

35d47f6cfabe1b22e913f2f4262e2904.jpg

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน" ระหว่างสำนักงานบริการและพัฒนา องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

09/08/2016

d1c3ae524ffac90233caeab85c047c36.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ หลักสูตรอบรมประจำเดือนรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน และร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2559 ชุมชนกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ฮ่องสอน นำโดยอาจารย์

24/05/2016

df75bbdabd80ec1af9c415200c74782e.jpg

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

17/05/2016

07f9577b708b0a1b9af68c65500e6bdd.jpg

รับ มอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แก่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 59 เวลา 15.00 น. โดยจะจัดดำเนินการทดสอบ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

19/04/2016

310fd44e18589d627fd6f846ae2d9304.jpg

การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ไอซีทีชุมชนบ้านคาหาน

การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ไอซีทีชุมชนบ้านคาหาน เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงไอทีสำหรับชุมชน โดย วชช.มส สถิติจังหวัด อบต.ห้วยผา รร.คาหาร ตัวแทนชุมชน และศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมี อบต.support งบประมาณ มี รร.เป็นพื้นที่และบริการ และสำนักงานสถิติ และวิทยาลั

23/03/2016

e92032e2620c23c4e8dd30a0d47d3502.jpg

ประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนบ้านคาหาน

ประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนบ้านคาหาน โดย นายกอบตห้วยผา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านคาหาน สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้นำชุมชน และศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

23/03/2016

87d8485f0a77eba31ed414a47ab172b3.jpg

อาจารย์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มรภ.เชียงใหม่ นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับอาจารย์ภัทรมน พันธ์ุแพง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

16/03/2016

15c1ab5e73ffe6bf6b1e2230c822808f.jpg

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ E-Learning

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักเทคโนโลยีและเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ตอบสนองต่อการเข้าถึงการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทั่วประเทศ โดยนำร่อง ณ วิท

04/03/2016

79b23df25f72881811497d990c85835f.jpg

บรรยากาศศูนย์ ICT ประจำวัน

บรรยากาศศูนย์ ICT วันนี้มีผู้ใช้บริการวนเวียนมาดูหนัง เล่นดนตรี ซ้อมเต้น ทำงานและใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างคับคั่ง คึกคักๆ จร้า

01/02/2016

3eccca2179e2180f60be1c8e663654c5.jpg

ประชุมกำหนดราคากลางงานข้อมูลการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิตอล 4 ภาษา

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ประชุมกำหนดราคากลางบานข้อมูลการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิตอล 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีนและพม่า) (Web Based Application and Mobile Application) วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. - 20.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู

14/01/2016

33ef31f93575acc37213c3584dd8002d.jpg

ประชุมกำหนดคุณสมบัติฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดโครงการประชุมกำหนดคุณสมบัติฐานข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม

06/01/2016

8300b7e0e02ef49106e788d5bcf5d892.jpg

บรรยากาศห้องสมุดศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

บรรยากาศห้องสมุดศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน มีน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาใช้บริการอย่างล้นหลาม ‎ห้องสมุดศูนย์ICTแม่ฮ่องสอนเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ‬ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น. นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้

04/01/2016

ed4f676425783e83df2269a09a059a9b.jpg

บรรยากาศศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

บรรยากาศศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนคึกคักมากมีผู้ใช้บริการกันไม่ขาดสาย ทุกมุมของศูนย์ฯสามารถมานั่งทำงานได้ ‪#‎ห้องสมุดนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาอ่านและสามารถยืมหนังสือได้มีบริการฉายหนัง‬‪#‎ห้องGoodnetให้บริการอินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลและใช้แท็บเล็ตฟรี‬‪#

04/01/2016

9046f5b1bdb86c678f41c65a1e5c168d.jpg

ศูนย์ICTแม่ฮ่องสอนเปิดบริการจุดพักผ่อน มุมความรู้

ศูนย์ICTแม่ฮ่องสอนเปิดบริการจุดพักผ่อน มุมความรู้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น. ศูนย์ ICT ยินดีให้บริการคะ

04/01/2016

1a9e8a9fca7593161f090b13cbf4bb39.jpg

กิจกรรมออกบูธงาน Small World โลกใบเล็กของเด็กดอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมออกบูธงาน Small World โลกใบเล็กของเด็กดอย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้าน IT เช่น การให้บริการแท็บเล็ต การเล่นกิจกรรมบิงโกเกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเ

24/12/2015

67a0d0f1102606170766d94ef074150a.jpg

อาจารย์จากวิทยาลัยน่านนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่าน VDO Conference

อาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับอาจารย์พิภพ มณีจำนงค์ ผู้ช่วยคณบดี จากวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่าน VDO Conference ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น.

01/12/2015

abf7fe33ef225b5a3a4424105dbc295f.jpg

กิจกรรมเสริมทักษะประจำสัปดาห์

กิจกรรมเสริมทักษะประจำสัปดาห์ ที่29/11/2558 เกมส์จับคู่เครืองปั้นดินเผา

29/11/2015

e74b657985b69390eae034e42a6a620f.jpg

กิจกรรมเสริมทักษะสำหรับเยาวชน

กิจกรรมสนุกสนาน ณ ศูนย์ไอซีที จ.แม่ฮ่องสอนเสาร์นี้กับ เกมทายคำขวัญจังหวัด

28/11/2015

d2536d6db9b469ba091a243fe8e7e76f.jpg

กิจกรรมเสริมทักษะประจำวันที่

กิจกรรมเสริมทักษะประจำวันที่ 22/11/2558 เกมส์ตะลุยแดนทวารวดี เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

22/11/2015

98a61aa3a601bc427ff22a9a1859f402.jpg

กิจกรรมประจำสัปดาห์

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 21/11/58 ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

21/11/2015

46495093dc5c25375f32e3d3d2a936a0.jpg

อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้นิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน

ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มานิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น.

17/11/2015

60170cdab44fbd38ad4447ba7156ffd1.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 59

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 59 ในงานสภากาแฟเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โรงจอดรถดับเพลิง) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

04/11/2015

13c9e346a44752d3782cb59357ed0fa4.jpg

มอบของที่ลึกให้แก่ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้มอบของที่ลึกให้แก่ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการสนั

01/10/2015

22e48cbd08eb6ff644e572e4e865b83e.jpg

ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรอนุปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วชช.มส.

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน (อาคารหมอกใหม่)

02/09/2015

f60515141e8ad0b3ea1b81ce83855565.jpg

การประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์ ICT 2558

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่ เวลา 13.30 น. ประเด็นการประชุม เรื่องติดตามการปรับปรุงซ่อมแซม

01/09/2015

9b2cadeabf52ab9cb1221fe04df60dfa.jpg

ประชุมพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.โยธิน บุญเฉลย เป็นประธาน ผู้เ

11/08/2015

22060ccae3d10f5ce06adca069f1406b.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ณ ชุมชนปางล้อ

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 58 เวลา 16.00 - 18.00 น. ชุมชนป๊อกปางล้อ ณ ที่ทำการชุมชนปางล้อ

10/07/2015

f0f6315a124c62a748973a6048d35c03.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ชุมชนป๊อกหนองจองคำ

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 58 เวลา 16.00 - 20.00 น. ชุมชนป๊อกหนองจองคำ ณ ที่ทำการชุมชนหนองจ

06/07/2015

935d78629748df828fc2275e212d3a98.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 58 เวลา 10.00-12.00 น. ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์ ณ ที่ทำการชุมชนป๊อกดอน

05/07/2015

ee090660492daea2cab0f40033438a55.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ชุมชนป๊อกกาดเก่า

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 58 เวลา 10.00-12.00 น. ชุมชนป๊อกกาดเก่า ณ ที่ทำการชุมชนโหย่งกาด

04/07/2015

d964703b9fb70e03f82b768afc8a82a3.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ชุมชนป๊อกกลางเวียง

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 58 เวลา 16.00 - 19.00น. ชุมชนป๊อกกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเท

03/07/2015

15ae1fb8b5de81cdf2e56fbc868125cd.jpg

จับฉลากรายชื่อผู้โชคดีรับของรางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2558

ผู้โชคดีลุ้นรับรางวัล หลอดไฟ LED สำหรับโน๊ตบุ๊คแล็ปท็อป ประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับรางวัลแล้วนะคะ นางสาวธัญดา อุตราภิมุข ชั้น ม.4/2 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ มอบของรางวัลโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

01/07/2015

82df1dcf5c4e1504c35d10955552052c.jpg

จับฉลากรายชื่อผู้โชคดีรับของรางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ผู้โชคดีลุ้นรับรางวัล แฮนดี้ไดร์ฟ ขนาด 8 GB ประจำเดือนพฤษภาคม มารับรางวัลแล้วนะคะ นางสาวพัชรินทร์ พงษ์วิชัย ปวช 3 วิทยาลัยนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน มอบของรางวัลโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

01/06/2015

39895095dabc0dad239d24e021d4091c.jpg

การประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ณ อาคารหมอกใหม่

การประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ณ อาคารหมอกใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ พร้อมคณะทำงาน ร

29/12/2014

f4294f8e20c7ce1479b449d8d3cb9d6b.jpg

จัดบูธกิจกรรมในงาน Small Word โลกใบเล็กของเด็กดอย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดบูธกิจกรรมในงาน Small Word โลกใบเล็กของเด็กดอย โดยมีกิจกรรมทั้งเสริมทักษะด้านไอทีกับแท็บเล็ต สนุกกับเล่นเกมส์บิงโก ตอบถามอาเซียน ระบายส

24/12/2014

50954c0ff42633dcc1a63247d77bdfd2.jpg

กิจกรรมชมรมอาชีพ ICT

ชมรมอาชีพ ICT จัดบูธกิจกรรมบริการฟรี!! ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เป่าฝุ่นทำความสะอาดเครื่องคอมฯ สแกนและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์,ทำนามบัตรด่วน,ทำการ์ดงานบุญต่างๆ ระหว่างวันที่ 26 - 28 เดือนพฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ หน้าอาคารชานกะเล

26/11/2014

31d29e9c4e202ae0037ce42d664c9e60.jpg

ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดตั้งศูนยการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนและศูนย์การเรียนรู้กินได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิ

09/06/2014

ff755b01536b6fb9dae27d43ce8bbdf1.jpg

ดร.สิริกร มณีรินทร์ เยี่ยมชมหน่วยงานบริบทของแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานบริบทด้านแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องสมุดประชาชน ศูนยพ์พัฒนาทักษะและ

08/06/2014

5f23eb5f653a22786b51129a9fb8672b.jpg

ลงพื้นที่ชุมชนป๊อกกาดเก่า

ศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ให้กับชุมชนป๊อกกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557

07/06/2014

be165c6038ba18274988839ffeb87f3b.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ ชุมชนป๊อกกลางเวียง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ให้กับชุมชนป๊อกกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557

04/06/2014

13b01836dc57a4971d89583182e7af91.jpg

กิจกรรมเสริมทักษะก่อนการใช้บริการอินเตอร์

กิจกรรมเสริมทักษะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ต อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องทำกิจกรรมเสริมทักษะ ทดสอบความรู้ความสามารถของตัวเอง ก่อนการใช้บริการอินเตอร์ ซึ่งน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถใช้บริการอินเตอร์ได้ วันละ 2 ชั่วโมง ต่อค

01/06/2014

2e01214f39560366eb03f77f25cea08a.jpg

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ณ ป๊อกกาดเก่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00น. หลักสูตรประชาสัมพันธ์ เช่น หลักสูตรการใช้งาน Power point การสร้างงานนำเสนอ ,หลักส

19/05/2014

f7f41f82e4fbfbad6580a244cd8fd07d.jpg

ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์อาเซียน

ศูนย์ภาษาเพื่อชีวิตและสังคม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์อาเซียน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ การใช้แอพในแท็บเล็ตเรียนรู้เรื่องภาษาต่างๆ ในงานการประชุมเจรจาธุรกิจการค้าภาครัฐ และคณะผู้แทนการค้าสหภาพเมียนมาร์

07/05/2014

d6b0360cbfa67bb40a9700c34a5bd60c.jpg

จัดบูธงานมุฑิตาจิต ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาเพื่อชีวิตและสังคม ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมศูนย์ฯ ในงานมุฑิตาจิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 08.00น - 12.00น.

23/04/2014

f387a5250cb2843711cbba748aa2caf4.jpg

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ฯครั้งที่ 1/2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ชั้น 3 อาคารหมอกใหม่

27/03/2014

07baa8f004cbf980c6e79a769adcdd1c.jpg

ร่วมตักบาตรตอนเช้าส่งเสริมการท่องเที่ยว

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมตักบาตรตอนเช้า ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ตลาดสายหยุด

10/02/2014

0c5a937e2cf85dd9df0523c17596ba56.jpg

จัดบูธงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาเพื่อชีวิตและสังคมและวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมจัดบูธนิทรรศการและบริการวิชาการทดลองใช้งานแท็บเลตพร้อมการให้บริการของชมรมอาชีพ ICT ในการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจำปี 2557

06/02/2014

87f97adfa8982002214e01bc388f4756.jpg

กิจกรรมชมรมอาชีพ ICT

ชมรมอาชีพ ICT ตั้งจุดรับบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์, พิมพ์นามบัตร ,พิมพ์งานเอกสาร ทำpowerpoint สไลด์โชว์, ทำรายการเมนูอาหาร, ฉลากสินค้า ,โปสเตอร์หรือใบปลิว และอื่นๆ พร้อมบริการปริ้น โดยทีมงานชมรมอาชีพ ICT บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มกราคม 2557 เ

15/01/2014

d6dc37e58dc6614bc9274f7c5bfa8277.jpg

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

10/01/2014

b641882b22d519c23c43ebcb09f1287d.jpg

ร่วมประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2557 รายงานผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมาของศูนย์ฯ เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมจองคำ (ชั้น2) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่

07/01/2014

7b3a81f385f8d5a53a494646c312c367.jpg

สวัสดีปีใหม่ อดีตนายกเทศมนตรี นายสุเทพ นุชทรวง

ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุเทพ นุชทรวง พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสองศูนย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557

06/01/2014

c8e15d572ed6b17d9fd08c9c836a007d.jpg

ร่วมจัดกิจกรรมงานเทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอย

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ภาษา ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน เทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอย (Small World) ณ บริเวณหนองจองคำ มีกิจกรรมภายในบูธ อาทิ ทดลองใช้แท็บแลต ระบายสี ตอบคำถาม พร้อมของรางวัลมากมาย

24/12/2013

481ae57aa1c1e8eb0727bb6d4e22901c.jpg

ร่วมงานทำบุญเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อวีนที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่าน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู็ ICT แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่ิองสอน ซึ่งได้ทำการปรับปรุงใหม่ให้มีความสวยงามและทันสมัย

28/11/2013

d4867ec19fbff21794ea6ec1eef4aec3.jpg

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน

วิทยาลัยชุมแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาคมอาเซียน แก่ทุกภาค สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุม

18/11/2013

cddb020e41cd10e5e44dd1947ff51287.jpg

จัดบูธกิจกรรม ITอาเซียนที่โรงแรมธารา แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมจัดบูธกิจกรรม ITอาเซียน ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อต้อนรับผู้ประกอบการค้าจากเมืองลอยก่อจำนวน กว่า 20 คน ที่่มาพบปะหารือผู้ประกอบการค้าของจังหวัดแม่ฮ่อง สอน เรื่อ

14/11/2013

26ccecca1ef922b468e1834998a91062.jpg

ถ่ายทำรายการเทศบาลพบประชาชน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้มาถ่ายทำรายการเทศบาลพบ ประชาชน ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฯ ได้บรรยายและนำเสนอตามห้องต่างๆของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 พ.ย.56

10/11/2013

66de9558bd1f8e8a5e0b6e86c06e92af.jpg

กิจกรรมอาเซียนสัญจร

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม นำโดย อ.เอมอร จัดกิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลแ่ม่ลาน้อย ศูนย์ 3 วัย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

03/11/2013

030d9b4adbdec355f8160381c68f0be5.jpg

กิจกรรมสมุดโน๊ตทำมือ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ภาษา คอมพิวเตอร์ อาเซียนและสันทนาการ สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำว่า 15 ปี ก่อนเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยในสัปดาห์นี้เป็นการ DIY กิ๊บเก๋ สมุดโน๊ตทำมือ น้องๆ มีความตั้งใจประดิษฐ์ ออกมาสวย

25/10/2013

d7f4f08c30cf2c9d0c838a01d22ed8dd.jpg

นัดพบชมรมอาชีพ ICT

ชมรมอาชีพ ICT ได้พบปะพูดคุยภายในสมาชิกชมรม 2 เดือน 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมไปถึงปรึกษาหารืออุปสรรค ปัญหา และความคืบหน้าของงานอื่นๆ

21/10/2013

ac60a0a74f7d2453566264238a418491.jpg

ศึกษาดูงานสถาบันภาษา ม.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารวิชาการ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน กระบวนการดำเ

30/09/2013

e696179a3fe81b4a4069ec3439f7a2f8.jpg

ศึกษาดูงานสถาบันภาษา EFL Learning Center

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม นำโดย ดร.โยธิน บุญเฉลย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานน

28/09/2013

1c090fe2ed3e9ab2880e987c5e888cb4.jpg

ศึกษาดูงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของสถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในหลายมิติ รวมไปถึงการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพแก่ชุมชน ได้แก่ การทำเซรามิ

28/09/2013

6d600a29c93006783b918d188421f7bf.jpg

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงาน นิทรรศการนำเสนอแนวคิดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ สร้างแหล่งเรียนรู้ยกระดับมาตรฐานเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับสร้างจิตสำนึก เพื่อให้รู้

27/09/2013

99f60d07cb128d1dd5502420bae9fe28.jpg

ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ TK PARK

เมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ (TK PARK) อุทยานแหล่งรวมความรู้ที่หลากหลายซึ่งเน้นปลูกฝังให้ทุกคนรักการอ่านและเป็น แหล่งเรียนรู้โดยใช้เท

26/09/2013

fe88d2c07549e1d77a561c586313c481.jpg

ศึกษาดูงานศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ TCDC

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเีรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ได้เรียนรู้รูปแบบการจัดห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อและหนังสือ ท

26/09/2013

b2c552282d9851701880a63eb6af7612.jpg

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (AMTEC)

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (AMTEC) เกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการทำง

24/09/2013

7de9c1ff2a2e19b2de44915c1ec001d1.jpg

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ICT ภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เกี่ยวกับระบบกระบวนการทำงาน การให้บริการในจุดต่างๆ การจัดการหลักส

24/09/2013

5f88b7776257a3d2bcc4e310fe3efa57.jpg

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบริการอบรมหลักสูตรระยะสั้นและการจัดทำงานวิจัย ณ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556

24/09/2013

3091cdf6c20cf5b455ad1b5316261496.jpg

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ มอ.ภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเว็บไซต์ การจัดการระบบห้องสมุด รวมไปถึง การจัดการระเบีย

23/09/2013

9d03a29d51ef33f1b8ddfe47efa50b61.jpg

ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน กับ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว เกี่ยวกับความเป็นมาของเชื้อสายจีนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาไทยตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รู

23/09/2013

29ef5905cb5406698c852259c31127be.jpg

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิณฑ์ท้องถิ่นชุมชนอัมพวา โครงการชัยพัฒนานุรักษ์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เ้ข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิณฑ์ท้องถิ่นชุมชนอัมพวา ในโครงการชัยพัฒนานุรักษ์ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้

21/09/2013

5e2e8457aef14b7e6dffa329798d1cc7.jpg

พิธีรับมอบใบประกาศณียบัตร อบรมแอนิเมชั่น 3D

หลังจากที่น้องๆได้เข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 5 วัน ทางศูนย์จึงได้มีพิธีรับมอบใบประกาศณียบัตร เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมอบรมได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาจะได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอื่นที่เป็นความรู้ต่อไป ผู้

06/09/2013

d0e406ee1a79e4a587d26af93c8d21f5.jpg

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการอบรมการสร้างงานแอนิเมชั่น 3D

ต้นว่านเคเบิลทีวี ได้สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อแอนิเมชั่น 3D ที่ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น. การให้สัมภาษณ์จะเป็นยังไงติดตามได้ทางต้นว่านเคเบิลทีวี

04/09/2013

769771985378255ad2e95bd8a1d1305a.jpg

ร่วมจัดนิทรรศการในงานจัดหางานเชิกรุกด้วยระบบ IT

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมกับสมาชิกชมรมอาชีพ ICT จัดบูธนิทรรศการในงานจัดหางานเชิกรุกด้วยระบบ IT ณ โรงเรียนห้องสอน วันที่ 15 สิงหาคม 56

15/08/2013

46279427caa46564109c53f49ec4a171.jpg

ร่วมจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ร.ร.ห้องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในกิจรรกมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรี

13/08/2013

6ff3ab507690754dac2707cabfbe7584.jpg

ร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2556

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ

12/08/2013

9d7269e44b27e7f40ff1ee76c03e3eb8.jpg

อบรมการรวมกลุ่มอาชีพด้าน ICT

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการรวมกลุ่มอาชีพด้าน ICTระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกงานในโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้าน ICT และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพ

05/08/2013

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park