การเยี่ยมชม

8d6e52ad242ff93ce939d3bd0c7a8b1e.jpg

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารติดตามโครงการ เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำโดย นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารติดตามโครงการ เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุม

18/07/2024

c8305e81286687219f0b7092c443043a.jpg

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park นำโดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงาน และพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมคณะ

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

15/07/2024

eb90ef7749486e58b1bee4b395c0377e.jpg

อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศก์ติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

เข้านิเทศก์ติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา นายศุภณัฐ ศักดิ์ชัยพิบูรณ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให

18/03/2024

c3b23206cedfa4ef0b683e70c294c9f6.jpg

คณะครูโรงเรียนบ้านวนาหลวง ทัศนศึกษาและเรียนรู้การใช้ App MyTK

คณะครูโรงเรียนบ้านวนาหลวง นำนักเรียน ระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 63 คน ทัศนศึกษาและเรียนรู้การใช้ App MyTK เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

02/02/2024

b12902aa53b0ff8ee67a2c174c478e33.jpg

คุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชม และร่วมรับฟังผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และโครงการ Clean Air Heroes

ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวนการการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, ให้การต้อนรับคุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประ

18/01/2024

92e8c55a5aac877e9d5fbc4e3ab5fee1.jpg

คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย ระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.3 จำนวน 8 คน ร่วมทำกิจกรรมวาดภาระบายสี และใช้เทคโนโลยี ผ่านกิจกรรม AR ไดโนเสาร์ และระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 14 คน เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร

18/01/2024

c60011e40d871a80969ddb272207150f.jpg

คณะครู โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า นำนักเรียนทัศนศึกษาและรับการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะครู โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า นำนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 22 คน ทัศนศึกษาและรับการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 22 ธันวาคม 2566

22/12/2023

a18930ece3bfbc57d3c1ab7c1ac0f791.jpg

คณะครูโรงเรียนตชด. บำรุงที่ 60 นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โดย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 38 คน ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี และใช้เทคโนโลยี AR ผ่านกิจกรรม AR ไดโนเสาร์ และเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม Paint ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่

07/12/2023

924da0519b05c5517f7c17aeda0089f8.jpg

คณะครูโรงเรียนบ้านซอแบะนำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งาน Canva ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โดย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 9 คน ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี และใช้เทคโนโลยี AR ผ่านกิจกรรม AR ไดโนเสาร์ และประดิษฐ์หมวกน้อยซานต้า แซนตี้, ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 13 คน เรียนรู้การใช้งาน Canva สำหรับการออกแบบและสร้างสื่อกราฟิกอย่

30/11/2023

560b9e05b8fa0c18713bf21337989fdc.jpg

คณะครูโรงเรียนบ้านนาปลาจาด นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งาน Canva ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โดย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 25 คน ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี และใช้เทคโนโลยี AR ผ่านกิจกรรม AR ไดโนเสาร์ และระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 19 คน เรียนรู้การใช้งาน Canva สำหรับการออกแบบและสร้างสื่อกราฟิกอย่างง่าย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ เมื

21/11/2023

3439cadd36230623d6351d4582597122.jpg

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยนางสาวจันทร์ปาย องค์ศิริวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวรังสิมา ลิ้มเลิศพาณิชย์ นักวิชาการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ และนางสุนันทา สุภาวสิทธิ์ นายกสมาคมสถาบันปัญญาว

03/11/2023

dcceb35fab106e517754a505f3bef776.jpg

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ลำพูน เยี่ยมชม

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ลำพูน เยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTแม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ​​​​​​​เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

22/09/2023

abc079a8e980d095ef21ad742797f466.jpg

การประชุมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายกานต์ ประณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน เลขานายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบา

06/07/2023

eb132aca6cd133abe5ef51d16f3a1f59.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานที่เพื่อดำเนินการต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นางสาวกิ่งก้อย น้อยสะปุ๋ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานที่เพื่อดำเนินการต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ) ในส

14/06/2023

2e07dfc83987163afd550859cb72739d.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานศูนย์ทดสอบเรื่องการต่ออายุเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อประสานศูนย์ทดสอบเรื่องการต่ออายุเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา

06/06/2023

0a827ad6db42fc3d4a6848f40f27e251.jpg

ร่วมหารือแนวทางการจัดโครงการ SDG Localization พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ คุณ อรชพร นิมิตกุลพร ผู้จัดการโครงการ SDGs Localization และ คุณ วัชริศ เหมพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

หารือในส่วนของการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในประเด็นด้าน SDGs พื้นที่แม่ฮ่องสอน ถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดอบรมด้านนวัตกรรมเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนัก การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษหมอกควัน

11/05/2023

efb866cc8921fdd0fcf3b6891e625d69.jpg

โรงเรียนบ้านสบป่องทัศนศึกษาและทำกิจกรรม AR ไดโนเสาร์

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่อง ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จำนวน 26 คน เข้าทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี AR ไดโนเสาร์ ผ่านการวาดภาพระบายสี ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

31/01/2023

5a8e2900028e8b8108389dca5e20205f.jpg

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า เข้าทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ICT

ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและแนะนำพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมโดยบุคลากรศูนย์ฯ

01/12/2022

863b4f87a196cc6d87684e307eb42d37.JPG

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัล (Depa) เชียงใหม่

เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

30/11/2022

54eb47a528a30bf60e9dbc9a87b358b7.jpg

โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ เยี่ยมชมศูนย์ ฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์

22/11/2022

cf146916d3f238e7d788a9c3671af0e0.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์สถาพร สุริยน ร่วมหารือแนวทางจัดอบรม ในปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์สถาพร สุริยน ร่วมหารือแนวทางจัดอบรม ในปีงบประมาณ 2566 ระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

21/11/2022

a460abd4270820f31b464bc9ebaa95d9.jpg

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เยี่ยมชมกิจกรรมและผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและแม่ฮ่องสอน

02/09/2022

fefd246096633157d989abe135cab010.JPG

คณะจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เยี่ยมชมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

19/08/2022

fea136414042f0c68911a5d7a08c877c.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

30/05/2022

4f39b88afce9d975c70db24abf9b83af.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานศูนย์ทดสอบเรื่องประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย คุณสุพรรณ ชอบมณีแสง หัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และอาจารย์สถาพร สุริยน เข้าพบ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

11/04/2022

ab3b3e8941c7d28e42d52d0989e4ec56.jpg

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน, นายคมสัน คูสินทรัพย์

24/03/2022

da5a0a27d83e57d12da5456d37fa43ca.jpg

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยอาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม การดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะแ

20/03/2022

15fdd326ac753efd03024dbe92a28bdf.jpg

คณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน, อาจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน, นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผู้อำนวยกา

18/02/2022

9044321cca67e625857cebd953aa49a7.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ใจแลน หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยทีมงาน เข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่

08/12/2021

35182f4d4f3bda33a9b890507cfda286.jpg

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดคลิปในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

27/06/2021

46de9e0973699e421d83833b6e9c8e26.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ให้การต้อนรับ

21/06/2021

f038526d3ef5126e527a25ef2e78ec7e.jpg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน มอบหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน มอบหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ให้กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้รับมอบโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุท

09/06/2021

b317a430fbe902a57f51842e656f4fba.jpg

สสว.แม่ฮ่องสอน หารือแนวทางการจัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์

สสว.แม่ฮ่องสอน หารือแนวทางการจัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ เมิ่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

12/05/2021

715514bac8c3e1ba34f090e4d4104a89.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานศูนย์ทดสอบกับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ใจแลน หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยทีมงาน เข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

06/03/2021

f5b2a9c1e45925d527b5b27ef85388f3.jpg

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ่ายทำสกู๊ปแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ่ายทำสกู๊ปแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ ให้สัมภาษณ์ ถ่ายทำรายการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คลิปจะออนแอร์วัน

24/02/2021

9a7175bfb39634e5059a3537a2812ae2.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน แนะนำหัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อแนะนำหัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เข้ารับตำแหน่งงานใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ศูนย์

11/01/2021

6a579b16a74f0d88bcce43d44c577007.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าศึกษาดูงาน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นำโดย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาในมิติต่าง ๆ นำเยี่ยมช

09/12/2020

e005da4cf74a3af4e150af892704f1b1.jpg

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำโดย ผู้อำนวยการนิยม ชูชื่น และบุคลากรสถาบันฯ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้อำนวยการคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทย

08/12/2020

f10e3a6ec5ab1668eebb6785c3074ba8.jpg

นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่และการให้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ ฯ นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

07/10/2020

28b4fe5543111ca5cc0a259be19ffa3a.jpg

คณะวิทยาลัยชุมชนน่าน และคณะหออัตลักษณ์นครน่าน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

04/08/2020

972cf8f5f4f1f045389283b9c378c854.jpg

สัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อ ทีมงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาอาเซียนโดยมีนายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

  สัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อ ทีมงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อ. สรกฤช มณีจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ. ตุลา จูฑะรสก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมงาน เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อเพื่อนำเสน

15/05/2020

703eb90e077e0a32978c65b5fb540773.jpg

อบต.แม่ยวม เยี่ยมชมศูนย์

อบต.แม่ยวม เยี่ยมชมศูนย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสมาชิก ในชุมชนบ้านแม่กองแป จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

06/05/2020

440b73939fe24e0182c6c047863742a8.jpg

คณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง นำเยี่ยมชม

09/01/2020

eb8c9fa0f067027394685aee49710f39.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุมพาย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุมพาย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานพื้นที่บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พร้อมชมพื้นที่ให้บริการ

27/12/2019

664cc1c4c16db14dd8df3ceff96563ec.jpg

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ วิทยาลัยชุมชนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรม และแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

09/12/2019

a0f2e1b6c4a84f3303d2f9b07469d98e.jpg

คณะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา วชช.ภาคเหนือเยี่ยมชม

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ วิทยาลัยชุมชนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรม และแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT

09/12/2019

6e43bf1fc5041db1d7a609db23b97105.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า

เข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

03/12/2019

e4e71b6918ea712ef8f4b8f0bbd5930e.jpg

ห้องสมุดประชาชนทุกอำเภอ

เข้าเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

10/11/2019

32e35899e5262808d73566f58043026b.jpg

คณะกรรมการจากวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการจากวิทยาลัยชุมชน นำโดยนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี คณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

18/07/2019

e5ded804419ddb88bcd14005e3cf8289.jpg

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้เเม่ฮ่องสอน

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จาก 6 หน่วยจัดการศึกษา ได้แก่ อำเภอเมือง ปางมะผ้า ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/06/2019

d1e8f9ed12c1a41958089fcf080c60a8.jpg

อาจารย์ศิลปชัย นิลกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

อาจารย์ศิลปชัย นิลกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดย นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

20/02/2019

ceda21fa1bf96d858805e5d9e7ce47a2.jpg

คณะบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

02/01/2019

37ed7c89bbad2b2b8bc221db7de7547d.jpg

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้ให้การต้อนรับคณะครูและและนักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่องเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่องเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

19/12/2018

2fa45879a50cb4873cf614f78ba2042e.jpg

ศูนย์ ICT อุทยาการเรียนรู้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำเยี่ยมชมโดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา วันที่ 5 ธันวาคม 2561

05/12/2018

70ee3ef8737f40add2c4e3c32e928a02.jpg

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

03/11/2018

4eb4ba5bde3e4c4431e48ac5d2849c15.jpg

โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

02/10/2018

5fc8f13bca526b8aa5aafe5ef2738eac.jpg

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยียมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 11 ส.ค.61

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จาก 6 หน่วยจัดการศึกษา ได้แก่ อำเภอเมือง ปางมะผ้า ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เยียมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดเด็ก ห้องStudio ห้องStu

11/08/2018

ddb40f1ba8661ae4028ed3f0e6d4f9eb.jpg

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 14 มิ.ย.61

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การให้บริการและผลการดำเนินงานของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยม

14/06/2018

601ebaf7dd7ae52ea72114f907366d4c.jpg

คณะวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 30 พ.ค.61

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมและสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการประเมินผลแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

30/05/2018

b7bfa8f701d2ff614f253985b63508c7.jpg

พันตำรวจโท วุฒิพงษ์ จีนอิ่ม สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. (แม่ฮ่องสอน) พร้อมข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ TO เยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

พันตำรวจโท วุฒิพงษ์ จีนอิ่ม สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 บช.ทท. (แม่ฮ่องสอน) พร้อมข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ TO เยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

03/05/2018

d4637bd64e78e3a44f75dba3ac9b004a.jpg

โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ นำนักเรียน พร้อมคณะครู เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 20 มี.ค.61

โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ นำนักเรียน พร้อมคณะครู จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

20/03/2018

6e633e8057a7b683eb5172ffae286921.jpg

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 (ห้องเรียนกิ่วขมิ้น) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 8 ก.พ.61

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 (ห้องเรียนกิ่วขมิ้น) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ การฝึกพิมพ์ การวาดรูป ตลอดจนเข้าชมห้องต่างๆ

08/02/2018

c1999994cfc7c89a858aef907b1c82db.jpg

โรงเรียนบ้านห้วยผาเข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 24 ม.ค.61

โรงเรียนบ้านห้วยผา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตลอดจนการเข้าชมนิทรรศการและตอบคำถามเรื่องกล้วย ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหม

24/01/2018

8f5ba742df59c76abef471cfe2c2b5d8.jpg

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ห้องเรียนบ้านห้วยฮี้) เยี่ยมชมและทัศนศึกษาศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 19 ม.ค.61

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ห้องเรียนบ้านห้วยฮี้) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน

19/01/2018

df440829d79695ada4149c8e04870cf4.jpg

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 14 ม.ค.61

นายโกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ ดร.จรูญ คำนวณตา ที่ปรึกษาสภาวิทย

14/01/2018

8b731d21273ff320a61fc6ee15b36438.jpg

โรงเรียนบ้านสบป่อง เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 20 ธ.ค.60

โรงเรียนบ้านสบป่อง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้อ

20/12/2017

9803d9baf8933b84b13e0fc4aecc35d7.jpg

โรงเรียนบ้านเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 19 ธ.ค.60

โรงเรียนบ้านเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้แม่

19/12/2017

a196567204eeb2901cb01d88ee603b48.jpg

โรงเรียนนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล และห้องเรียนไม้ซางหนาม เยียมชมห้อง Kid Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 30 พ.ย.60

โรงเรียนนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล ชั้นอนุบาล 1 - ป.3 จำนวน 17 คน พร้อมด้วยห้องเรียนไม้ซางหนาม ชั้น อนุบาล 1 - ป.6 จำนวน 80 คน เข้าเยียมชมพื้นที่ ณ ห้อง Kid Room ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

30/11/2017

b9087d4dab298cf3f9da767a0ddb75aa.jpg

โรงเรียนบ้านในสอยทัศนศึกษา ณ ศูนย์ ICTฯ 17 พ.ย. 60

โรงเรียนบ้านในสอย นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 89 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้อง

17/11/2017

0d6fd38f937df3abed6bb15424a1054c.jpg

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านจองคำเยี่ยมชมศูนย์ฯ 15 พ.ย.60

โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านจองคำ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยาน

15/11/2017

22a0490ac44800904667b0b0938326e5.jpg

คณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 19 ก.ย.60

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายสุเทพ นุชทรวง รองผู้...อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.โยธิน บุญเฉลย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรม และพื้นที่

19/09/2017

e696f4e18d96303a3c60d4d07d8f0fb0.jpg

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จากอำเภอเมือง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอขุนยวม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดยอาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา รองผู้อำนวยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องส

30/08/2017

fdce526a28e26151c15e9923afa1d876.jpg

คณะผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 25 ก.ค.60

คณะผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

25/07/2017

1441c10d2f3b23a8a7e761a317d68870.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญประเทศเพื่อนบ้าน สกอ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ คณะกรรมการสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ผู้เชี่ยวชาญประเทศเพื่อนบ้าน สกอ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

20/07/2017

85083ff16161f306039471d4d288b345.jpg

ศูนย์นวัตกรรมฯ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เยี่ยมชมอุทยาน 19 พ.ค.60

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

19/05/2017

bee3c2a7205c33de5232854ecaa55089.jpg

อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ฯ

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร เยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.โยธิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และ อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเร

14/05/2017

9766f5e11655e3ab948aefe80c0d461c.jpg

กลุ่มนักแสดงจากดอยไตแลง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ 5 พ.ค.60

กลุ่มนักแสดง ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนพยาบาล กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องประดับ จากดอยไตแลง กว่า 50 ราย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ก่อนเปิดการชุดการแสดงในงานวันแรงงาน ค่ำนี้ ณ ศู

05/05/2017

ba40eecf582620fa4686be80908f930f.jpg

คณะทำงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เยี่ยมชมศูนย์ฯ 28 เม.ย.60

คณะทำงานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

28/04/2017

1b83fe82a4d9fd61398e66ebd0adb831.jpg

เทศบาลเมือง มส.เยี่ยมชมอาคารสถานที่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมอาคารสถานที่เพื่อเตรียมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา นำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

25/04/2017

70cfe2349a9028a2e86cc6e8d20c4762.jpg

นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

14/03/2017

d7e17d1c2d683eb2fd74060178de17f1.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนดงมะไฟ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนดงมะไฟ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้นำเยี่ยมชม พร้อมทั้งจัดกิจกร

20/02/2017

7c0e04694f666b31e179284517909113.jpg

คุณ Jannifer Harhigh US Consulate General Chiang Mai เยี่ยมชมศุนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คุณ Jannifer Harhigh US Consulate General Chiang Mai เยี่ยมชมศุนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

01/02/2017

d7812a53a161a94f29b79a96fdc290a0.jpg

นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชมอาคารสถานที่เพื่อเตรียมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชมอาคารสถานที่เพื่อเตรียมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 1 อาคารหมอกใหม่

17/01/2017

c3a31a30adeb2d31c099e5d66bb3e427.jpg

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชมอาคารสถานที่เพื่อเตรียมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชมอาคารสถานที่เพื่อเตรียมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 1 อาคารหมอกใหม่ นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

15/01/2017

7a8564e0d9f6676634c3028222e7552c.jpg

คณะเทศบาลตำบลขุนยวมเยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

รองนายกเทศบาลขุนยวมและคณะจากเทศบาลอำเภอขุนยวมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

16/12/2016

be5216d753ea87039f1cc164a1df6596.jpg

รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

04/11/2016

35a3c31fdbfd3096ad4a7883f327da7d.jpg

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตากเยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตากเยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน และอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยมี ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนและอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยก

02/11/2016

8c219b2c86a42af41bce1f4f314e3ab4.jpg

ทีมฝ่ายวิชาการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นายวัฒนชัย วินิจจะกูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และทีมฝ่ายวิชาการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นำเย

31/10/2016

9fd827254d33b4ac49f1528ea853dcf4.jpg

นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายกปกรณ์ จีนาคำ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆของ

02/10/2016

432765f293ddfc443ded44504301242f.jpg

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเขตภาคเหนือ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเขตภาคเหนือ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 59 ให้การต้อนรับโดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนำเยี่ยมชมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒ

14/07/2016

79d2c01194f99a7a0b823aec61e33956.jpg

โรงเรียนบ้านห้วยขานเยี่ยมชมห้อง E - tech Library

โรงเรียนบ้านห้วยขานเยี่ยมชมห้อง E - tech Library เข้าชมภาพยนตร์และเรียนรู้เปิดโลกจินตนาการสำหรับเด็ก

30/06/2016

2728add90afc0323ed1214d58afd64b3.jpg

คณะเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

คณะเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดย ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 59

17/06/2016

86898bc26adb7b9871a76ee00e3bf5dd.jpg

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้าห้องเรียนบ้านปางคามเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้าห้องเรียนบ้านปางคาม พร้อมครู ธันยพร นวคุณานนท์ แวะมาเยี่ยมชมและให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ทั้งใช้บริการแท็บเล็ต บริการอินเตอร์เน็ต ดนตรี ดูหนัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น

20/01/2016

7768a47f01cfe671b3d71bd1f463c4f4.jpg

ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติจากนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสิ

09/12/2015

bb0a259f336042e72d87c131ca62311c.jpg

ทีมงานไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย (ป๋าแหง็ม) ถ่ายทำรายการศูนย์ฯ

ทีมงานไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย (ป๋าแหง็ม) ศักดินา รักษ์อุดมการณ์ ช่อง 3 SD เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯและถ่ายทำรายการ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อ

19/11/2015

065ac79c6d437ceff36a18a4520150d4.jpg

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการฯเยี่ยมชมศูนย์ฯ

นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 15 พร้อมคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์ ICT แ

03/09/2015

5042f16c4b7d229424e56c3191e1c309.jpg

ทีมงานอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

ทีมงานอาจารย์สุรวุฒิ ชยานันท์โชตินันท์ ครูชำนาญการจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์อิศรา จันทิมางกรู อาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯให้การต้อนรับ

17/07/2015

999dc1a3781f4a174300b384590fc7df.jpg

คณะจากศูนย์เรียนรู้กินได้ (OKMD) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT ฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะจากศูนย์เรียนรู้กินได้ (OKMD)คุณอรเลขา เพ็ญพริ้ง คุณอัมรินทรา ทิพย์บุญราช เยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมอื่นๆของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน กับอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และอาจารย์สิริก

24/04/2015

35075adb2c6ca314ad86f520cc989e88.jpg

ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมศูนย์

คณะจากสำนักงานวิทยาลัยชุมชน กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

15/01/2015

35e1cab5a673c7b06596999d224eb98d.jpg

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก JRS

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบ้านใหม่ในสอย นำทีมโดยองค์กร JRS ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมอาคารชานกะเล

22/12/2014

f24623fe5bbd00934af6e777aca4f9c8.jpg

คณะนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ทราชินีแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชมศูนย์

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ทราชินีแม่ฮ่องสอน ระดับปวช.1และปวส.1 จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

12/09/2014

329808ae3f1a28e05093ac388324fd18.jpg

คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นเยี่ยมชมศูนย์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556 เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

09/09/2014

e63b0157c3f16ea84caa82e4b14d8721.jpg

ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากคณะทำงานสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ

คณะทำงานสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

20/08/2014

136c8312a685291ae51cd46f1732e254.jpg

คณะนักเรียนจากบ้านใหม่โย๊วติ๊ด สหภาพเมียนมาร์เยี่ยมชมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะนักเรียนจากบ้านใหม่โย๊วติ๊ด จังหวัดบอละแคะ รัฐคะยา สหภาพเมียนมาร์ ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ไทย - เมียนมาร์ การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

07/08/2014

45a5cb64e4e1f3a9acef11d0a8c63e5f.jpg

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมศูนย์ฯ

นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกรู ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและนายอุดร ตันติสุนทร กรรมการวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ให้การต้อนรับโดย ดร.จรูญ คำนวนตา ประธานสภา

22/07/2014

d18c8514fb70fa694350daab3af45c47.jpg

ให้การต้อนรับ พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผบ.พล.ร.7 และคณะเยี่ยมชมศูนย์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผบ.พล.ร.7และคณะ พร้อม นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับโดย ดร.จรูญ คำนวนตา ประธานสภาวิทยาลัย ชุมชนแม่ฮ่อ

30/06/2014

d931fd5c2336544a90a032ee55c3293e.jpg

ต้อนรับคณะโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า อัจฉริยะนำร่อง จ.แม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงานศูนย์ ICT

คณะโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า อัจฉริยะนำร่อง จ.แม่ฮ่องสอน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้การต้อนรั

25/06/2014

c7130eb0441e0b78fa57ecfeba59d9dd.jpg

คณะ จนท. SIPA เยี่ยมชมศูนย์ ICT

เจ้า หน้าที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานจาก อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา และ แจ้งข่าวสาร จะมีการจัดอบรมซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ท ร้านกาแฟ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่อง

27/03/2014

92571518013c2450ba3f8769e94ffb66.jpg

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต1 เยี่ยมชมศูนย์

คณะครูโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ห้องเรียนบ้านห้วยส้าน ห้องเรียนบ้านห้วยฮี้ ห้องเรียนบ้านนา 7 ล๊อค ได้นำนักเรียน จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30น. - 16.00น.

11/02/2014

628d5434dc2e2023dc49f61041f5202c.jpg

โรงเรียน บ้านปางคามน้อยเยี่ยยมชมศูนย์ฯ

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 บ้านปางคามน้อย จำนวน 38 คน เยี่ยมชมศูนย์ฯและเรียนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเื้บื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 12.30น. - 14.30 น.

25/01/2014

8db975434ae4d4807dcb57c98ded8537.jpg

คณะรัฐบาลจีนเยี่ยมชมศูนย์ ฯ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00น. คณะรัฐบาลจีนและนายกสุรพล สันติโชตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดย ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้จัดการศูนย์ฯ และอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผ้จัดการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าห

23/12/2013

1f93c0cf09457f0ce48e70af81e00d7a.jpg

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเยี่ยมชมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 56 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม ให้การต้อนรับ โดยนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำ

14/11/2013

08b3a5b11ea3e6c063dd92f440c7e5c0.jpg

บริษัท international consultant เยี่ยมชมศูนย์

คณะจากบริษัท international consultant ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

11/11/2013

f0da59c9cc15052544c4ef00e1aee2f6.jpg

ต้อนรับคุณสุเมธ แย้มนุ่น (21 ต.ค.56)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

21/10/2013

1041ae5431b1e5a6ca533da1b8a9df14.jpg

สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์ฯ (14 ก.ย.56)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 09.00น. สภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษาพร้อมคณะเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

14/09/2013

2767692a7b5bd51315110cda18f13715.jpg

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ศึกษาดูงานศูนย์ ICT

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงาน / โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม โดยมี นายคมสัน คูสินทรัพย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

09/08/2013

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park