การเยี่ยมชม

3439cadd36230623d6351d4582597122.jpg

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยนางสาวจันทร์ปาย องค์ศิริวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวรังสิมา ลิ้มเลิศพาณิชย์ นักวิชาการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ และนางสุนันทา สุภาวสิทธิ์ นายกสมาคมสถาบันปัญญาว

03/11/2023

dcceb35fab106e517754a505f3bef776.jpg

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ลำพูน เยี่ยมชม

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ลำพูน เยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTแม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ​​​​​​​เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

22/09/2023

abc079a8e980d095ef21ad742797f466.jpg

การประชุมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายกานต์ ประณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน เลขานายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบา

06/07/2023

eb132aca6cd133abe5ef51d16f3a1f59.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานที่เพื่อดำเนินการต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นางสาวกิ่งก้อย น้อยสะปุ๋ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานที่เพื่อดำเนินการต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ) ในส

14/06/2023

2e07dfc83987163afd550859cb72739d.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานศูนย์ทดสอบเรื่องการต่ออายุเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อประสานศูนย์ทดสอบเรื่องการต่ออายุเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา

06/06/2023

0a827ad6db42fc3d4a6848f40f27e251.jpg

ร่วมหารือแนวทางการจัดโครงการ SDG Localization พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ คุณ อรชพร นิมิตกุลพร ผู้จัดการโครงการ SDGs Localization และ คุณ วัชริศ เหมพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

หารือในส่วนของการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในประเด็นด้าน SDGs พื้นที่แม่ฮ่องสอน ถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดอบรมด้านนวัตกรรมเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนัก การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษหมอกควัน

11/05/2023

efb866cc8921fdd0fcf3b6891e625d69.jpg

โรงเรียนบ้านสบป่องทัศนศึกษาและทำกิจกรรม AR ไดโนเสาร์

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่อง ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จำนวน 26 คน เข้าทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี AR ไดโนเสาร์ ผ่านการวาดภาพระบายสี ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

31/01/2023

5a8e2900028e8b8108389dca5e20205f.jpg

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า เข้าทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ICT

ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและแนะนำพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมโดยบุคลากรศูนย์ฯ

01/12/2022

863b4f87a196cc6d87684e307eb42d37.JPG

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัล (Depa) เชียงใหม่

เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

30/11/2022

54eb47a528a30bf60e9dbc9a87b358b7.jpg

โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ เยี่ยมชมศูนย์ ฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์

22/11/2022

cf146916d3f238e7d788a9c3671af0e0.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์สถาพร สุริยน ร่วมหารือแนวทางจัดอบรม ในปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์สถาพร สุริยน ร่วมหารือแนวทางจัดอบรม ในปีงบประมาณ 2566 ระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

21/11/2022

a460abd4270820f31b464bc9ebaa95d9.jpg

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เยี่ยมชมกิจกรรมและผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและแม่ฮ่องสอน

02/09/2022

fefd246096633157d989abe135cab010.JPG

คณะจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เยี่ยมชมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

19/08/2022

fea136414042f0c68911a5d7a08c877c.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

30/05/2022

4f39b88afce9d975c70db24abf9b83af.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานศูนย์ทดสอบเรื่องประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย คุณสุพรรณ ชอบมณีแสง หัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และอาจารย์สถาพร สุริยน เข้าพบ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

11/04/2022

ab3b3e8941c7d28e42d52d0989e4ec56.jpg

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน, นายคมสัน คูสินทรัพย์

24/03/2022

da5a0a27d83e57d12da5456d37fa43ca.jpg

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยอาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม การดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะแ

20/03/2022

15fdd326ac753efd03024dbe92a28bdf.jpg

คณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน, อาจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน, นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผู้อำนวยกา

18/02/2022

9044321cca67e625857cebd953aa49a7.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ใจแลน หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยทีมงาน เข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่

08/12/2021

35182f4d4f3bda33a9b890507cfda286.jpg

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดคลิปในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

27/06/2021

46de9e0973699e421d83833b6e9c8e26.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ให้การต้อนรับ

21/06/2021

f038526d3ef5126e527a25ef2e78ec7e.jpg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน มอบหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน มอบหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ให้กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้รับมอบโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุท

09/06/2021

b317a430fbe902a57f51842e656f4fba.jpg

สสว.แม่ฮ่องสอน หารือแนวทางการจัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์

สสว.แม่ฮ่องสอน หารือแนวทางการจัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ เมิ่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

12/05/2021

715514bac8c3e1ba34f090e4d4104a89.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานศูนย์ทดสอบกับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ใจแลน หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยทีมงาน เข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

06/03/2021

f5b2a9c1e45925d527b5b27ef85388f3.jpg

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ่ายทำสกู๊ปแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ่ายทำสกู๊ปแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ ให้สัมภาษณ์ ถ่ายทำรายการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คลิปจะออนแอร์วัน

24/02/2021

9a7175bfb39634e5059a3537a2812ae2.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน แนะนำหัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อแนะนำหัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เข้ารับตำแหน่งงานใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ศูนย์

11/01/2021

6a579b16a74f0d88bcce43d44c577007.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าศึกษาดูงาน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นำโดย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาในมิติต่าง ๆ นำเยี่ยมช

09/12/2020

e005da4cf74a3af4e150af892704f1b1.jpg

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำโดย ผู้อำนวยการนิยม ชูชื่น และบุคลากรสถาบันฯ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้อำนวยการคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทย

08/12/2020

f10e3a6ec5ab1668eebb6785c3074ba8.jpg

นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่และการให้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ ฯ นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

07/10/2020

28b4fe5543111ca5cc0a259be19ffa3a.jpg

คณะวิทยาลัยชุมชนน่าน และคณะหออัตลักษณ์นครน่าน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

04/08/2020

972cf8f5f4f1f045389283b9c378c854.jpg

สัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อ ทีมงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาอาเซียนโดยมีนายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

  สัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อ ทีมงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อ. สรกฤช มณีจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ. ตุลา จูฑะรสก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมงาน เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อเพื่อนำเสน

15/05/2020

703eb90e077e0a32978c65b5fb540773.jpg

อบต.แม่ยวม เยี่ยมชมศูนย์

อบต.แม่ยวม เยี่ยมชมศูนย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสมาชิก ในชุมชนบ้านแม่กองแป จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

06/05/2020

440b73939fe24e0182c6c047863742a8.jpg

คณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง นำเยี่ยมชม

09/01/2020

eb8c9fa0f067027394685aee49710f39.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุมพาย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุมพาย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานพื้นที่บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พร้อมชมพื้นที่ให้บริการ

27/12/2019

664cc1c4c16db14dd8df3ceff96563ec.jpg

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ วิทยาลัยชุมชนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรม และแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

09/12/2019

a0f2e1b6c4a84f3303d2f9b07469d98e.jpg

คณะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา วชช.ภาคเหนือเยี่ยมชม

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ วิทยาลัยชุมชนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน กิจกรรม และแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT

09/12/2019

6e43bf1fc5041db1d7a609db23b97105.jpg

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า

เข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

03/12/2019

e4e71b6918ea712ef8f4b8f0bbd5930e.jpg

ห้องสมุดประชาชนทุกอำเภอ

เข้าเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

10/11/2019

32e35899e5262808d73566f58043026b.jpg

คณะกรรมการจากวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการจากวิทยาลัยชุมชน นำโดยนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี คณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

18/07/2019

e5ded804419ddb88bcd14005e3cf8289.jpg

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้เเม่ฮ่องสอน

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จาก 6 หน่วยจัดการศึกษา ได้แก่ อำเภอเมือง ปางมะผ้า ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/06/2019

d1e8f9ed12c1a41958089fcf080c60a8.jpg

อาจารย์ศิลปชัย นิลกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

อาจารย์ศิลปชัย นิลกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมโดย นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

20/02/2019

ceda21fa1bf96d858805e5d9e7ce47a2.jpg

คณะบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

02/01/2019

37ed7c89bbad2b2b8bc221db7de7547d.jpg

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้ให้การต้อนรับคณะครูและและนักเรียนโรงเรียนบ้านสบป่องเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่องเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

19/12/2018

2fa45879a50cb4873cf614f78ba2042e.jpg

ศูนย์ ICT อุทยาการเรียนรู้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำเยี่ยมชมโดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา วันที่ 5 ธันวาคม 2561

05/12/2018

70ee3ef8737f40add2c4e3c32e928a02.jpg

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

03/11/2018

4eb4ba5bde3e4c4431e48ac5d2849c15.jpg

โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

02/10/2018

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park