ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม Small world ประจำปี 2559

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม Small world ณ หนองจองคำ วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เชิญน้องๆร่วมกิจกรรมระบายสีคริสมาสตร์ บิงโกไอที รูบิคไอที ปั้นดินเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เล่นแท็บเล็ต และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park