อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้นิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน

ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มานิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น.

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park