ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเข้าร่วมประชุม โครงการ/กิจกรรม ตามผลการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 58 เวลา 10.00-12.00 น. ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์ ณ ที่ทำการชุมชนป๊อกดอนเจดีย์

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park