มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park