พิธีรับมอบใบประกาศณียบัตร อบรมแอนิเมชั่น 3D

หลังจากที่น้องๆได้เข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 5 วัน ทางศูนย์จึงได้มีพิธีรับมอบใบประกาศณียบัตร เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมอบรมได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาจะได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอื่นที่เป็นความรู้ต่อไป ผู้มอบใบประกาศโดย นายโยธิน บุญเฉลย ผู้จัดการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park