วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

        บริการวิชาการ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา แนะนำการสร้างช่อง Youtube นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวแม่ฮ่องสอน แก่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ จากความสนใจเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวบอกต่อความเป็นไปของเมืองแม่ฮ่องสอน จะเป็นอย่างไรโปรดรอติดตามชม กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park