รดน้ำ ดำหัว ขอพร นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

รดน้ำ ดำหัว ขอพร นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน
 
        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ และทีมบุคลากรศูนย์ เข้ารดน้ำ ดำหัว ขอพร นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 2565

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park