อบรม ยกระดับทักษะความสามารถการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับเตรียมความพร้อมในหลักสูตรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 ราย วิทยากร อาจารย์ศุภชัย นาคเนียม หลักสูตรมุ่งหวังติดอาวุธและทักษะความสามารถในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ หารายได้ และเตรียมตัวเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานเพื่อการรับรองต่อไป


 
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park