สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอนเมฆในขวด

เรียนรู้หลักการเกิดของเมฆ และการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอนเมฆในขวด กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park