อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มีนาคม 2566
enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5-6 จำนวน 10 คน รับการอบรมการตัดต่อวิดิโอด้วย Capcut
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

enlightenedนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.5/2 จำนวน 25 คน รับการอบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.4-6 จำนวน 10 คน รับการอบรมการจัดทำสื่อด้วย Canva
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.enlightenedนักเรียนโรงเรียนบ้านปางหมู ชั้น ป.5-6 จำนวน 11 คน รับการอบรมตกแต่งและสร้างกราฟฟิกด้วย Photoshop
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park