อบรมหลักสูตร “การเล่าเรื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม Story Telling” ด้วยการตัดต่อวิดีโอ

 
       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การเล่าเรื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม Story Telling” ด้วยการตัดต่อวิดีโอ เมื่อวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายเผด็จ ไชยสมบัติ
      เนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย การวางโครงเรื่อง, การเขียนสคริป สตอรี่บอร์ด, การเล่าเรื่อง การถ่ายภาพ ถ่ายคลิปวิดิโอ, การตัดต่อคลิปวิดีโอ, ขั้นตอน เทคนิคการเล่าเรื่องและการนำเสนอ, พร้อมช่องทางการนำเสนอเรื่องเล่าผ่านสื่อดิจิทัล
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park