อบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์”

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์” เมื่อวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายอาเขต แซ่ภู่

 เนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย     
            - การขายสินค้าผ่าน Social Media และ Market Place (Shopee / Lazada)
            - การตลาดและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์
            - การตกแต่งภาพ สินค้า และการโพสต์
            - การสร้างโลโก้ ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์
            - การถ่ายภาพและตัดต่อคลิปอย่างง่ายด้วยมือถือ
            - โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่จำเป็นกับการตลาดออนไลน์

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park