กิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ในหัวข้อ อะไรอยู่ในหมอก.... " ฝุ่นร้าย ฆาตกรเงียบ PM 2.5 "

     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ในหัวข้อ อะไรอยู่ในหมอก.... " ฝุ่นร้าย ฆาตกรเงียบ PM 2.5 " เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการรเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ นางสาววรวรรณ ถนอมเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และนางสาวปุณญพร คชสารมณี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
     กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 การสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 / แผ่นกรองหน้ากากอนามัย (Filter) /ค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 / การทำห้องปลอดฝุ่น / ไอเดีย "ถ้าไม่เผา เราจะ..." ทางเลือกทางรอดของชีวิตจาก PM 2.5


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park