สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากเครื่องแต่งกาย"

          เซอ นั่นคือ เสื้อ พล่อคี คือ กางเกง เรียนรู้คำศัพท์เครื่องแต่งกาย จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากเครื่องแต่งกาย" กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park