เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณพื้นที่ลานหน้าโบสถ์คริสตจักรสัมพันธ์

          เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนาหัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณพื้นที่ลานหน้าโบสถ์คริสตจักรสัมพันธ์
.................................................................

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park