คุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชม และร่วมรับฟังผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และโครงการ Clean Air Heroes

          คุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชม และร่วมรับฟังผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และโครงการ Clean Air Heroes
          วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวนการการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, ให้การต้อนรับคุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่
          โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และโครงการ Clean Air Heroes 2023 (ปี2) โครงการ “ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร ธุรกิจเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นโครงการประกวดแข่งขันโดยความร่วมมือของ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กับ UNDP Thailand ในการสนับสนุนให้เยาวชนอายุระหว่าง 12 -35 ปี ประเภททีมละ 3 คน ร่วมกันออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตรเพื่อลดการเผาอันเป็นต้นเหตุของมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 และดำเนินการแข่งขันด้านการตลาด มีทีมเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 13 ทีม 4 อำเภอ 7 โรงเรียน
          ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เยาวชนจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์ฯ เป็นตัวแทนของโครงการนำเสนอถึงผลิตภัณฑ์ แผนการตลาดของทีม อาทิ ดอกไม้แสนสวยจากเปลือกข้าวโพด, กระถางเพาะชำจากเปลือกถั่วลายเสือ และถ่านไบโอชาร์จากเศษข้าวโพด รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
          กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อแนะนำด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาดให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ตลอดจนการซักถามถึงประเด็นด้านความเป็นไปได้ในการลดอัตราการเผาเศษพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ที่ลดลงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าได้
          โอกาสนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้มอบของที่ระลึกดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด ของเยาวชนทีมเยาวชนโรงเรียนบ้านแม่ปาง ให้กับกงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้คุณลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบของที่ระลึกให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park