อบรม การถ่ายภาพและการขายภาพออนไลน์

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการถ่ายภาพและการขายภาพออนไลน์ วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรการอบรมของวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยนายลภัสกร กวีวัฒน์ ช่างภาพอิสระ ในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ และการทำ workshop การถ่ายภาพอาหาร และการตกแต่งด้วยโปรแกรม Light Room

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park