สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน พวงกุญแจจากหลอด

          สร้างสรรค์จินตนาการจากหลอด วัสดุจากที่หาได้ง่าย ๆ ให้กลายเป็นพวงกุญแจน่ารัก ๆ ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "พวงกุญแจจากหลอด"
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park