สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแนวคิด BCG & SDGs (สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร)

          วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากร
          จัดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแนวคิด BCG & SDGs (สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร) ขยายผลโครงการ Clean Air Heroes ในการอบรมขยายทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่า และส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเยาวชนศูนย์การเรียนบ้านในสอย กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านในสอย นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนสาขาการจัดการและเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ รวมกว่า 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอก นา” บ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          กิจกรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนเศษพืชผลทางการเกษตรให้มีมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด อาทิ การทำดอกไม้ประดับ ดอกไม้จันทร์ พวงหรืด การปักผ้าจากลูกเดือยและเศษวัสดุทางธรรมชาติ และการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและยอดขาย ด้วยเทคนิคดิจิทัลคอมเมิร์ซ การใช้ Generative AI การถ่ายภาพ การตัดต่อคลิปวิดีโอ การสร้างแคปชั่น วิทยากรโดย นางสาวแพรพิไล จรัฐชญาทอง / นางสาวนวล / นางณัฐญา บริสุทธิ์โอภาส / นางสาวจันทร์หอม รัตนชัยรัมภา อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และทีมบุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park